For bedrifter og alumner

Hva kan du forvente deg når du tilbyr Externship til en student?

Kunne du tenke deg å markedsføre din bedrift mot potensielle nye kolleger? Kunne du tenke deg å gi en student innsikt i din jobb og din bedrift? Her er sjansen!

Externship gir studenter muligheten til å følge en ansatt 1-5 dager i en bedrift. Du får muligheten til å presentere din jobb og din bedrift for en student. Du kan gi innsikt i hvordan din arbeidshverdag ser ut, og hva dine oppgaver og ansvarsområdet består av og krever. I tillegg kan du vise frem din bedrift for en eventuell ny kollega. Ved å delta får studenten inspirasjon til fremtidig karriere i Bergensregionen, som kan hjelpe hen med å treffe viktige beslutninger vedrørende fremtidige karrierevalg. Hva er Externship? 

Externship innebærer at en arbeidstaker gir en student mulighet til å bli med på en helt vanlig dag på jobb. Studenten blir kjent med potensiell arbeidsgiver og får innsikt i arbeidstakers arbeidsoppgaver, mens arbeidstaker blir bedre kjent med kandidaten og dens kompetanse. Vi håper også at Externship kan gi studenten inspirasjon til å tenke bredere rundt valg av oppgaver i studieløpet og eventuelle tilleggsfag, men også tenke mer åpent rundt valg av arbeidsgiver og arbeidsoppgaver som fremtidig arbeidstaker. Gjennom Externship kan du samtidig introdusere en student for din organisasjon eller virksomhet som potensiell fremtidig arbeidsplass. Externship er imidlertid helt uforpliktende for begge parter. 

Hva kreves for å delta? 

Kjernen i Externship er at en student med relevant studium følger deg en til fem dager på jobb. Vi ber deg likevel om å planlegge dagen for Externship på en arbeidsdag hvor du har mulighet til å gjøre litt ulike arbeidsoppgaver slik at studentene får et bredt bilde av virksomheten og dine oppgaver. I tillegg ber vi deg unngå dager hvor du har lange møter som studenten ikke kan være med på. Ut over dette ønsker vi at du er åpen og svarer på spørsmål som studenten måtte ha i løpet av dagen. I retur håper vi at du vil benytte muligheten til å bli kjent med studenten. 

Hvordan matcher vi? 

Vi matcher studenter og alumner/bedrifter. Etter matching sender vi ut informasjon om det praktiske til begge parter. Externship vil gjennomføres i løpet av våren 2020, og krever som nevnt kun at du kan avsette en til fem dager, og du vil ikke skulle planlegge noe særlig utover det din normale arbeidsdag krever. 

Registrer deg!

Vi håper du og din arbeidsgiver synes dette høres interessant ut, og har lyst til å ta imot en eller evt. to av våre studenter for en dag eller flere. Externship gjennomføres i månedene februar til mai, og når det er mest hensiktsmessig for begge parter. Registrer deg her: