Marin forsøpling er et alvorlig miljøproblem. Torsdag 4. november holder Julie Kavli fra BOF foredrag om rensing av plast langs kystlinjen.

BOF (Bergen og Omland Friluftsråd) koordinerer innsamling av marint avfall i samarbeid med blant annet organisasjoner, privatpersoner, lag, avfallsselskaper og de 12 medlemskommunene.
Mellom 8 og 14 millioner tonn plast dumpes i havet hvert år. Plast brytes ikke ned, men deles opp i bitte små biter. Ikke bare utgjør dette en stor fare for det marine liv, konsekvensene går også ut over oss på land. Derfor er det viktig å gjøre en innsats for å minske skadeomfanget. Møt opp og lær mer!

Foredraget tar plass på HVL og er gratis.