Wifi - tips og triks

Hvis internett ikke funker, er det første du bør prøve å slette all historikk i nettleseren og restarte ruteren. Her finner du også gode tips hvis du ikke får opp brannkurset.

1. Get-ruteren kan levere trådløst over to frekvenser med ulike styrker og fordeler. Dette velger du før du kobler til, og indikeres ved lyset på fremsiden.

Blått lys: dette indikerer at ruteren er satt på 2,4 Ghz. 
Fordel: lengst rekkevidde og støttes av eldre enheter. Dersom du opplever ustabilitet bør du bytte til 5 Ghz dersom dine enheter støtter dette.

Grønt lys: dette indikerer at ruteren er satt på 5 Ghz. 
Fordel: Høyest mulig hastighet og minst interferens fra andre nettverk. Dersom din enhet ikke finner dette nettverket, støttes det mest sannsynlig ikke av enheten din forsøker å koble til.

For å endre mellom modusene trykker du inn knappen på fremsiden av ruteren. Hold den inne i 5 sekunder og vent mens enheten starter opp på nytt (dette kan ta et par minutter.)

 ruter.jpg

 

 

 

 

2. Du kan lett endre navn og passord på det trådløse nettverket i din bolig. Sørg for at du er koblet til nettverket og besøk http://mediarouter.home/. Standard brukernavn og passord for innlogging på ruteren er:

Brukernavn: admin   
Passord: @admin

Pålogging

 

 

 

 

 

 

Du blir bedt om å endre dette første gang du logger inn.

Når du er logget inn på ruteren velger du «Start Setup» under WiFi router. Følg så stegene for å endre påloggingsinformasjonen til ruteren.

3. Ønsker du å nullstille ruteren er dette mulig. Dette kan være aktuelt dersom du ikke finner ditt trådløse nettverk eller hvis innstillinger du har valgt ikke fungerer som ønsket. På høyre side av ruteren finner du en reset-knapp.

Bruk noe tynt, f.eks. tuppen av en penn, og trykk inn knappen i 15 sekunder til ruteren blinker rødt. Vent mens ruteren starter opp på nytt (dette kan ta et par minutter.)

ruter2

 

 

 

 

 

Problemer med internett

Dersom du opplever problemer med din bredbåndslinje ber vi deg sjekke disse punktene.

  1. Hvis du blir sendt til Huawei-siden (http://mediarouter.home/) når du forsøker å komme på internett, er noe galt med tilkoblingen mellom ruteren og Gets nettverk. Forsøk alle punktene under før du kontakter kundeservice.
  2. Sjekk at nettverkskabel er koblet i vegguttaket for internett og i ruteren. Kontroller at denne sitter godt fast i uttaket. Kontroller også at ruteren sitter godt i stikkontakten.
  3. Ruteren skal lyse grønt eller blått. Dersom den lyser rødt eller ikke lyser i det hele tatt, forsøk reset-knappen (se punkt 3 over).
  4. Dersom du mistenker at noe er galt med din ruter kan du putte nettverkskabelen direkte inn i din PC. Dersom du fortsatt mangler internett ber vi deg kontakte GET kundeservice.
  5. Hvis ruteren mangler når du flytter inn, eller denne er blitt ødelagt, kan du besøke GET servicesenter i Kronstadparken for å få den erstattet (Fjøsangerveien 50B, 5059 Bergen). Du er selv ansvarlig for ruteren så lenge du bor i leiligheten.

Kontaktinfo Get
Get kundeservice på tlf. 21 54 54 54 eller Get Bergen på tlf. 55 53 01 30 eller bergen@get.no.