Wi-Fi

Internett fra GET er gratis i alle våre boliger. Du har din egen ruter og ditt eget nett, i tillegg er det gratis trådløst nett i flere av våre fellesområder.

NB. som ny beboer må du ta et obligatorisk brannkurs før din internettilgang åpnes.

Brukernavn og passord:
Brukernavn og passord til den trådløse ruteren skal finnes enten under ruteren eller inni dørkarmen i boligen din. Hvis du ikke finner dette må du ta kontakt med Get.

Problemer med pålogging?
Les disse tipsene!

Avtalen:
- Bredbånd 50/50 Mbit

- Trådløs ruter

- Mulighet for digital TV-Start. Kontakt Get for info om pris.

PS: Du vil kunne bruke din egen ruter og det vil også være mulig å bruke kabel.

Trenger du TV-pakke eller raskere bredbånd?
Ønsker du TV-pakke eller raskere bredbånd kan du kontakte Get Bergen på tlf. 55 53 01 30 eller bergen@get.no, for mer info om priser.

Kontaktinfo
Alle spørsmål, bestillinger og klager må rettes til Get Bergen på telefon 55 53 01 30 (viktig at du taster 2 for å komme til Bergen) eller epost bergen@get.no.

OBS: Hvis du tar kontakt med Get via telefon, pass på at du snakker med Get Bergen. Telefonene deres settes over til Oslo når det er travelt.