Om Magnus Barfotsgate

Adresse
Navn
Magnus Barfotsgate 27 + romnummer
5015 Bergen

Se Skyss' reiseplanlegger for å se hvordan du kommer deg hit.

Bod
Du finner bodene på loftet. Du bruker romnøkkelen for tilgang. Sett ikke verdifulle gjenstander i boden og sørg alltid for at den er forsvarlig låst. Vær oppmerksom på at lagring i bod er på eget ansvar og at boden må tømmes ved utflytting.

Fellesareal
Sammen Renhold står for vask av trapper og korridorer. Toalett/bad og kjøkken har beboerne selv ansvar for å holde rent.

Lagring av møbler
Vi har dessverre ikke mulighet for å lagre møbler som dere ikke ønsker å benytte. Dere kan lagre dette et annet sted, men vi gjør oppmerksom på at ved utflytting må alle møbler være satt tilbake (mangler vil bli fakturert). Møbler og annet dere har kjøpt inn selv må være fjernet ved utflytting. Speil som limes opp på dører etc vil bli fjernet for beboers regning.

Parkering
Vi tilbyr dessverre ikke parkering ved våre sentrumsboliger.

Post 
Postboksene finner du i inngangspartiet.

Strøm
Strømmen blir fakturert sammen med husleien.

Sykkelparkering
Sykler kan parkeres i bakgården. Sykler må merkes med gyldig oblat som kan hentes på ditt servicesenter. Oblatet gjelder for ett år av gangen og må fornyes hvert år, dette er for å ha kontroll på hvilke sykler som er hensatt og hvilke sykler som er i bruk. Umerkede sykler blir fjernet.

Søppel og resirkulering
Hovednedkastet ligger i Magnus Barfotsgate 30. Du har to reserve-nedkast hvis hovednedkastet er ute av drift, de er i Rosenbergsgaten 4 og 16. Tilgang med BIR-tag. Husk å knytte posene godt sammen. Finn ditt nærmeste returpunkt for glass- og metallemballasje her.

Vaskeri
Det er vaskeri i bakgården og i Sverresgate. Les mer om vaskeri her.