Om Klostergaten 2-4

Adresse
Navn
Klostergaten 2-4 + romnummer
5005 Bergen 

Se Skyss' reiseplanlegger for å se hvordan du kommer deg hit.

Sammen Bolig eier bare to etasjer i Klostergaten, de resterende leilighetene er privat eid. Dette betyr at man må ta ekstra hensyn til sine naboer. Gi dem gjerne et nabovarsel dersom dere skal ha sosiale sammenkomster

Bod
Boder finner du i kjelleren. Du bruker romnøkkelen for tilgang. Sett ikke verdifulle gjenstander i boden og sørg alltid for at den er forsvarlig låst. Vær oppmerksom på at lagring i bod er på eget ansvar og at boden må tømmes ved utflytting.

Fellesareal
I Klostergaten har beboerne ansvar for renhold i sin etasje, kjøkken, bad og fellesrom. Sammen Bolig har ansvar for renhold av inngangsparti og trapper

Parkering
Vi tilbyr dessverre ikke parkering ved våre sentrumsboliger.

Post 
Postboksene finner du i inngangspartiet.

Strøm
Strømmen blir fakturert sammen med husleien.

Sykkelparkering
Sykler kan parkeres i kjelleren, i bodrommet.
Sykler må merkes med oblat som kan hentes i Sammen Informasjonsskranke på Studentsenteret. Umerkede sykler blir fjernet.

Søppel og resirkulering
Hoved-nedkastet ligger i Klostergaten. Tilgang med BIR-tag. Husk å knytte posene godt sammen.

Det er en mobil gjennvinningsstasjon i sentrum onsdager kl. 15-19 ved Klosteret ved returpunktet/nedkastene til bossnettet. Bilen tar i mot gjenstander som ikke skal kastes i søppelet, enten på grunn av størrelsen eller innholdet. Sortér avfallet før du leverer. 

Vaskeri
Beboerne i Klostergaten har egen vaskemaskin i hver etasje.