Om Harald Hårfagresgate 9

Adresse
Navn
Harald Hårfagresgate 9 + romnummer
5007 Bergen

Se Skyss' reiseplanlegger for å se hvordan du kommer deg hit.

Bod
Boder finner du i kjelleren og på loftet. Du bruker romnøkkelen for tilgang. Sett ikke verdifulle gjenstander i boden og sørg alltid for at den er forsvarlig låst. Vær oppmerksom på at lagring i bod er på eget ansvar og at boden må tømmes ved utflytting.

Fellesareal
Beboerne er selv ansvarlig for det daglige renhold av inngangsparti, trapper, korridorer, kjøkken og bad.

Lagring av møbler
Vi har dessverre ikke mulighet for å lagre møbler som dere ikke ønsker å benytte. Dere kan lagre dette et annet sted, men vi gjør oppmerksom på at ved utflytting må alle møbler være satt tilbake (mangler vil bli fakturert). Møbler og annet dere har kjøpt inn selv må være fjernet ved utflytting. Speil som limes opp på dører etc vil bli fjernet for beboers regning.

Parkering
Vi tilbyr dessverre ikke parkering ved våre sentrumsboliger.

Post 
Postboksene finner du i inngangspartiet.

Strøm
Strømmen blir fakturert sammen med husleien.

Sykkelparkering
Du kan parkere sykkelen din i kjelleren på bygget. Sykler må merkes med gyldig oblat som kan hentes på ditt servicesenter. Oblatet gjelder for ett år av gangen og må fornyes hvert år, dette er for å ha kontroll på hvilke sykler som er hensatt og hvilke sykler som er i bruk. Umerkede sykler blir fjernet.

Søppel og resirkulering
Hovednedkastet ligger i Harald Hårfagres gate 20. Du har to reserve-nedkast hvis hovednedkastet er ute av drift, de er i Hans Holmboes gate 25 og Harald Hårfagres gate 4b. Tilgang med BIR-tag. Husk å knytte posene godt sammen. Finn ditt nærmeste returpunkt for glass- og metallemballasje her.

Vaskeri
Vaskeriet finner du i Hans Tanks Gate 18 på gateplan. Les mer om vaskeri her.