Om Harald Hårfagresgate7

Adresse
Navn
Harald Hårfagres gt. 7 + romnummer
5007 Bergen

Se Skyss' reiseplanlegger for å se hvordan du kommer deg hit.

Bod
Boder i kjeller for de nederste etasjene,  og på loft for de øverste. Du bruker romnøkkelen for tilgang. Sett ikke verdifulle gjenstander i boden og sørg alltid for at den er forsvarlig låst. Vær oppmerksom på at lagring i bod er på eget ansvar og at boden må tømmes ved utflytting.

Fellesareal
Beboerne er selv ansvarlig for det daglige renhold av inngangsparti, trapper, korridorer, kjøkken og bad.

Parkering
Vi tilbyr dessverre ikke parkering ved våre sentrumsboliger.

Post 
Postboksene finner du i inngangspartiet.

Strøm
Strømmen blir fakturert sammen med husleien.

Sykkelparkering
Sykkel kan parkeres i kjeller. Sykler må merkes med oblat som kan hentes i Sammen Informasjonsskranke på Studentsenteret. Umerkede sykler blir fjernet.

Søppel og resirkulering
Hovednedkastet ligger i Harald Hårfagres gate 20. Du har to reserve-nedkast hvis hovednedkastet er ute av drift, de er i Hans Holmboes gate 25 og Harald Hårfagres gate 4b. Tilgang med BIR-tag. Husk å knytte posene godt sammen. 

Vaskeri
Det er vaskeri i Hans Tanksgate 18.