Om Fosswinckelsgate 67

Adresse
Navn
Fosswinckelsgate 67 + romnummer
5008 Bergen

Se Skyss' reiseplanlegger for å se hvordan du kommer deg hit.

Bod
Alle beboerne deler en bod i kjelleren. Du bruker romnøkkelen for tilgang. Sett ikke verdifulle gjenstander i boden og sørg alltid for at den er forsvarlig låst. Vær oppmerksom på at lagring i bod er på eget ansvar og at boden må tømmes ved utflytting.

Fellesareal
Beboerne er selv ansvarlig for det daglige renhold av inngangsparti, trapper, korridorer, kjøkken og bad.

Parkering
Vi tilbyr dessverre ikke parkering ved våre sentrumsboliger.

Post 
Postboksene finner du i inngangspartiet.

Strøm
Beboere velger strømleverandør selv, fellesstrøm blir fakturert sammen med husleien.

Sykkelparkering
Sykler må merkes med oblat som kan hentes i Sammen Informasjonsskranke på Studentsenteret. Umerkede sykler blir fjernet.

Søppel og resirkulering
Det er plassert søppelspann ved inngangsparti for restavfall. Annet avfall se bir.no angående returpunkt.

Vaskeri
Det er vaskeri i Hans Tanksgate 18.