Om Fosswinckelsgate 67

Adresse
Navn
Fosswinckelsgate 67 + romnummer
5008 Bergen

Se Skyss' reiseplanlegger for å se hvordan du kommer deg hit.

Bod
Alle beboerne deler en bod i kjelleren. Du bruker romnøkkelen for tilgang. Sett ikke verdifulle gjenstander i boden og sørg alltid for at den er forsvarlig låst. Vær oppmerksom på at lagring i bod er på eget ansvar og at boden må tømmes ved utflytting.

Fellesareal
Beboerne er selv ansvarlig for det daglige renhold av inngangsparti, trapper, korridorer, kjøkken og bad.

Lagring av møbler
Vi har dessverre ikke mulighet for å lagre møbler som dere ikke ønsker å benytte. Dere kan lagre dette et annet sted, men vi gjør oppmerksom på at ved utflytting må alle møbler være satt tilbake (mangler vil bli fakturert). Møbler og annet dere har kjøpt inn selv må være fjernet ved utflytting. Speil som limes opp på dører etc vil bli fjernet for beboers regning.

Parkering
Vi tilbyr dessverre ikke parkering ved våre sentrumsboliger.

Post 
Postboksene finner du i inngangspartiet.

Strøm
På din husleiefaktura er det lagt inn fellesutgifter til energi som dekker varmtvann, ventilasjon, heis, utelys og andre tekniske installasjoner. I tillegg til dette må du opprette en avtale med et energiselskap for energiforbruk på din egen bolig. Hvis du ikke skaffer deg en energileverandør sender BKK faktura direkte og bruker «leveringsplikt», som er et veldig dyrt alternativ i forhold til å ha en avtale. I sikringsskapet under trappen i 1. etasje finner du nummeret på din måler. Denne skal leses av den dagen du flytter inn og den dagen du flytter ut og meldes inn sammen med id-nummer på måler til energileverandør eller BKK.

Sykkelparkering
Sykler må merkes med gyldig oblat som kan hentes på ditt servicesenter. Oblatet gjelder for ett år av gangen og må fornyes hvert år, dette er for å ha kontroll på hvilke sykler som er hensatt og hvilke sykler som er i bruk. Umerkede sykler blir fjernet.

Søppel og resirkulering
Det er plassert søppelspann ved inngangsparti for restavfall. Annet avfall se bir.no angående returpunkt.

Vaskeri
Vaskeriet finner du i Hans Tanks Gate 18 på gateplan. Les mer om vaskeri her.