Skadedyr

Mistenker du at du har fått skadedyr på rommet ditt må du ta kontakt med Sammen Renhold på epost renhold.bolig@sammen.no snarest og beskrive problemet. Det påløper ingen kostnader for deg som beboer. Sammen Renhold tar på seg kostnadene for Anticimex, frysing, utskiftning av senger og sengetøy.  Husk å inkludere ditt telefonnummer i e-posten slik at renholdsavdelingen kan kontakte deg. Denne eposten sjekkes jevnlig i arbeidstiden, og er den raskeste måten å komme i kontakt med oss.

Vi har gode rutiner for håndtering av skadedyr på hybelen, og vi følger også opp deg som beboer for å sikre oss at du blir godt ivaretatt. Vi har tett samarbeid med både Anticimex som står for selve behandlingen, og Sammen Studentenes Psykiske Helsetjeneste hvis du ønsker videre oppfølging.

Vi anbefaler alle å ha mel, ris, frokostblandinger etc i tette og lukkede bokser/poser for å unngå melbiller.

Les mer om rutiner og behandling av veggdyr her.

Les mer om rutiner og behandling av kakerlakker her.

Vær obs på at enkelte skadedyr kan smitte fra hybel til hybel, og vi ber deg derfor innstendig om å ikke fjerne noe fra ditt rom eller overnatte et annet sted til Sammen Renhold har fått sjekket ditt rom.

E-mail: renhold.bolig@sammen.no