Økonomi

Her finner du informasjon om betaling av husleie og depositum.

Innbetaling av depositum
Depositum må betales innen akseptfristen du har for å signere kontrakten. Denne fristen finner du på kontrakten din.

Husleie
Faktura for husleie er tilgjengelig på Min Side den første virkedagen i hver måned. Betalingsfrist er den 15. i samme måned. Vær obs på at husleie i august og januar sendes ut på litt andre datoer. Du får varsling på epost når fakturaen er klar.

Hvis du flytter inn etter den 1. i en måned vil første husleie bli sendt til deg påfølgende måned. Vær obs på at du da får husleie fra kontrakten starter, i tillegg til førstkommende måned.

E-faktura
Hvis du ønsker å sette opp e-faktura, følg instruksjonene under:

- Logg deg på din nettbanken
- Velg eFaktura-tilbydere
- Velg Sammen/Studentboligene
- Legg inn din eFakturareferanse, ditt kundenummer - 6 siffer (finnes på din leieavtale og på fakuraene dine)

Fra neste forfall vil du så motta regningen fra oss som eFaktura rett i din nettbank. Du blir varslet per e-post fra banken din. Fakturaen kan også finnes på Min Side.

Retur av depositum
Depositumet blir returnert til deg 1-4 uker etter kontraktslutt. Dette er forutsatt at utsjekk av rommet ditt er godkjent og alle regninger er betalt. Husk å sjekke at bankinformasjonen din er oppdatert på Min Side.

Her finner du svar på vanlige spørsmål rundt depositum.

Visma 
Visma er vårt inkassobyrå som håndterer purringer for oss. Dersom du har fått et brev fra Visma, må du kontakte dem direkte, da saken din er overlatt til dem. Navn og nummer til din saksbehandler finner du i brevet.

Strøm
De fleste boligene får strømregningen som egen linje på husleiefakturaen. Strømsatsen kan bli regulert i løpet av året.
Enkelte har direkte fakturering fra strømleverandør (dette gjelder Fosswinckelsgate 67, Jekteviksbakken 25 og Fantoftvegen 14 K-L). Beboerne i Fosswinckelsgate 67 og Jekteviksbakken 25 må skaffe strømleverandør selv og lese av strømmåleren. 

Hvis du har spørsmål, kontakt oss gjerne på epost 
faktura.bolig@sammen.no eller på telefon 55 27 60 07/06.