Økonomi

Her finner du informasjon om betaling av husleie og depositum.

Innbetaling av depositum
Depositum må betales innen akseptfristen du har for å signere kontrakten. Denne fristen finner du på kontrakten din. NB! Depositumsfakturaen er ikke alltid er klar samtidig som kontrakten.

Husleie
Faktura for husleie er tilgjengelig på Min side den første virkedagen i hver måned. Betalingsfrist er den 15. i samme måned.

Vipps
Alle som har godtatt fakturaer i Vipps vil få husleiefakturaen sin der.

E-faktura
Vi tilbyr dessverre ikke e-faktura. Det jobbes med å finne en løsning på dette. 

Retur av depositum
Depositumet blir returnert til deg 4-6 uker etter kontraktslutt. Dette er forutsatt at utsjekk av rommet ditt er godkjent og alle regninger er betalt. Husk å sjekke at bankinformasjonen din og din nye adresse er oppdatert på Min side.

Her finner du svar på vanlige spørsmål rundt depositum.

Intrum
Intrum (tidligere Lindorff) er vårt inkassobyrå som håndterer purringer for oss. Dersom du har fått et brev fra Intrum, må du kontakte dem direkte, da saken din er overlatt til dem. Navn og nummer til din saksbehandler finner du i brevet.

Strøm
De fleste boligene får strømregningen som egen linje på husleiefakturaen. Strømsatsen kan bli regulert i løpet av året.
Enkelte har direkte fakturering fra strømleverandør (dette gjelder Fosswinckelsgate 67, Jekteviksbakken 25 og Fantoftvegen 14 K-L). Beboerne i Fosswinckelsgate 67 og Jekteviksbakken 25 må skaffe strømleverandør selv og lese av strømmåleren. 

Hvis du har spørsmål kan du sende en henvendelse fra Min side eller ringe oss 
på telefon 55 96 86 45 eller 55 96 87 04.