Nedetid henvendelser

Grunnet en feil i systemet er det for øyeblikket ikke mulig å sende henvendelser til vaktmester gjennom bo.sammen.no.

Feilretting pågår nå. Kritiske feil og saker som haster,  og som ikke kan vente, kan sendes til feilmelding@sammen.no

 NB! Denne adressen vil kun være i drift til feilen er utbedret.

 Vi beklager ulempene!

 Mvh
Sammen Bolig

Due to a system error, at the moment it is not possible to send cases to our janitors through My page. Work to rectify this is ongoing.

 Urgent inquiries that are critical and that can not wait, can be sent to feilmelding@sammen.no

Please note that this address will only be operational until the error is corrected.

We apologize for the inconvenience.

 Regards,
Sammen Housing