Ikke fått bolig? Registrer ny søknad!

Gjelder alle studenter som har søkt om bolig til høstsemesteret 2021.

For å sørge for at våre lister over boligsøkere er oppdaterte, ber vi nå om at alle som fortsatt ikke har fått tildelt bolig og er interessert i dette sender en ny søknad. Vi mottar stadig avslag og kanselleringer, og tildeler boliger fortløpende. Dette betyr at vi ser bort fra tidligere søknader, og vil kun vurdere nye søknader. Registrer din søknad i ventelisten som heter Bergen-Studieåret 2021/2022. 

Send ny søknad her!

åpning99.jpg