Har du krav på forsinkelsesrenter?

Bor du eller har bodd hos Sammen de tre siste årene? Da kan du ha rett på forsinkelsesrente.

Høsten 2022 ble det slått fast at praksisen Sammen har hatt for oppbevaring av depositum i forbindelse med utleie av studentbolig, på tross av de særordninger som er gitt, ikke har vært helt korrekt. Dette beklager vi og har nå avviklet depositumsordningen.

Dersom du har hatt depositum hos oss de tre siste årene, kan du ha krav på forsinkelsesrente.  Forsinkelsesrente er en strafferente som man kan kreve dersom noen har håndtert depositumet på ukorrekt måte.

Ønsker du å fremme et krav om forsinkelsesrente, ber vi deg ta kontakt. Kravene vil bli behandlet og utbetalt fortløpende.

Alle som har et rettmessig krav hos oss skal få tilbakebetalt forsinkelsesrente.

Send en mail til faktura.bolig@sammen.no med informasjon om ditt leieforhold hos oss, så skal vi svare deg så fort som mulig.

--------------------------

Merk at lovens klare utgangspunkt er at kravet på forsinkelsesrenter foreldes etter 3 år.

Vi vil derfor forholde oss til at krav på forsinkelsesrente foreldes etter 3 år. Vår beslutning underbygges av lovens utgangspunkt, rettspraksis i Husleietvistutvalget og juridiske anbefalingene vi har innhentet.

I praksis vil dette bety at det kun vil bli utbetalt forsinkelsesrenter for tidsrommet; 17.11.2019 til 15.12.2022.