Fornyelse av leiekontrakten

English version

Vi har nå sendt ut e-post til alle som har en kontrakt som går ut 31.07.2021

Dersom du ønsker å bo lenger enn dette ber vi deg sende oss kopi av ditt studentkort, samt semesterregistrering for våren 2021 innen 12. mars, til bolig@sammen.no

Nytt leieforhold er kun gyldig dersom det signeres innen fristen som står på avtalen og vær obs på at alle forfalte husleier må være betalt for å få ny kontrakt.

Ønsker du å si opp leieavtalen til 30.06.2021, så må du kontakte oss på e-post innen 31.03.2021.

  • Du trenger ikke å betale nytt depositum når du fornyer leieavtalen din, og du kan se vekk fra faktura for depositum som du får på Min side.

  • Husleien vil KPI-justeres fra 1. august. Ny pris finner du i leieavtalen.

  •  Vi gjør oppmerksom på at signering av ny avtale gir deg en ny bindingstid.

Dersom du skal flytte ut til sommeren, så kan du bare se vekk fra e-posten du fikk.

Ønsker du å bytte bolig? 

Du må likevel fornye kontrakten på den boligen du har nå. Du må søke om bytte via Min side, da legger du inn en ny søknad i køen «internt bytte». Dersom du får tildelt et bytte, ordner vi kontraktene for deg tilpasset byttet ditt. 

Usikker på om du skal være student til høsten? 

Du kan dessverre ikke få utsatt fristen for å fornye, men du har mulighet til å kansellere den nye avtalen helt frem til 23 juli dersom du ikke kommer inn på studiene. Det må gjøres skriftlig til bolig@sammen.no og dokumentasjon fra Samordna opptak må legges ved.

Dersom du selv avslutter studiene, må du gi oss beskjed fortest mulig og innen 23 juli. Det må gjøres skriftlig til bolig@sammen.no og du må legge ved dokumentasjon fra studiestedet ditt som bekrefter at du ikke skal være student til høsten.

Dersom du ønsker å flytte ut fra boligen din og kansellere fornyelsen, men du fortsatt er student, er fristen for kansellering 15 mai. Kanselleringen må sendes skriftlig til bolig@sammen.no

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med oss på e-post bolig@sammen.no.