Fornyelse av leiekontrakten

English version

Vi har nå sendt ut e-post til alle som har en kontrakt som går ut 31.12.2021

Dersom du ønsker å bo lenger enn dette ber vi deg sende oss kopi av ditt studentkort, samt semesterregistrering for høsten 2021 innen 5. oktober, til bolig@sammen.no. Det kan også fremvises på servicesenteret på Fantoft og Studentsenteret. 

Nytt leieforhold er kun gyldig dersom det signeres innen fristen som står på avtalen og vær obs på at alle forfalte husleier må være betalt for å få ny kontrakt.

  • Du trenger ikke å betale nytt depositum når du fornyer leieavtalen din, og du kan se vekk fra faktura for depositum som du får på Min side.
  •  Vi gjør oppmerksom på at signering av ny avtale gir deg en ny bindingstid.

Dersom du skal flytte ut i deember 2021, så kan du bare se vekk fra e-posten du fikk.

Ønsker du å bytte bolig? 

Du må likevel fornye kontrakten på den boligen du har nå. Du må søke om bytte via Min side, da legger du inn en ny søknad i køen «internt bytte». Dersom du får tildelt et bytte, ordner vi kontraktene for deg tilpasset byttet ditt.