bo.sammen ikke tilgjengelig

13 og 14 september vil bo.sammen.no være nede grunnet oppdateringer.

Redigert 14.09:
Oppdateringen er noe forsinket, og portalen vil tidligst være tilgjengelig 16 september. Vi beklager dette!

I denne perioden vil det ikke være mulig å bruke bo.sammen.no og Min side.

Hastehenvendelser til vaktmester som ikke kan vente kan sendes til feilmelding@sammen.no.
NB! Denne adressen vil kun være i drift disse to dagene.

Vi utsetter forfallsdato på husleien til 20. september denne måneden på grunn av dette.

Vi beklager ulempene!