Beboervarsel

Beboervarsel

Bergen kommune melder om fare for E-Coli i drikkevannet etter brudd på en vannledning i Møllendalsveien. Vi anbefaler våre beboere i sentrum koke vann som drikkes eller brukes i matlaging i et minutt, samt å holde seg oppdatert på Bergen kommune side nettsider: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/meldinger-fra-vaktsentralen/article-155961

Notice

Bergen Municipal authority’s reports risk of E-Coli in the drinking water in parts of the city center. This is due to a broken water pipe in Møllendalsveien.  We recommend our tenants to boil water for drinking and cooking for one minute, and keep themselves updated of the situation: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/meldinger-fra-vaktsentralen/article-155961