Om Løbergsveien

Adresse
Navn
Løbergsveien Studentboliger + romnr.
Løbergsveien 85
5055 Bergen

Se Skyss' reiseplanlegger for å se hvordan du kommer deg hit.

Bod
Det er boder til alle boligene i 1.-3. etasje i kjelleren, og du bruker romnøkkelen for tilgang. Boligene i 4. etasje har egen bod i korridoren. Oppslag om hvilken bod som hører til ditt rom finnes på veggen ved inngangen til bodene. To-tre deler bod. Hengelås til bod skaffes av beboer.

Energistyring og temperaturstyring
I Løbergsveien er det installert et sentralt energisystem. I hvert enkelt rom er det installert temperaturstyring.

Brukerveiledning:
Regulatoren på veggen styrer ovnene i rommet og varmekablene på badet. Regulatoren er merket med «EM systemer».

  1. I tidsrommet 07.00 - 10.00 og 14.00 - 23.00 gis rommet en komforttemperatur. I tidsrommet 23.00 - 07.00 og 10.00 - 14.00 gis rommet en senket temperatur.
  2. Dersom du ønsker å opprettholde komforttemperaturen utover tiden i punkt 1 kan du trykke inn knappen på regulatoren. Dette bekrefter at regulatoren endrer temperaturen i en time. Deretter slukkes det røde lyset og du må igjen trykke inn knappen for å få fortsatt komforttemperatur.
  3. Ønsker du høyere temperatur når det er komforttemperatur, kan du trykke på knappen og det røde lyset aktiveres samtidig som temperaturen heves. Etter en gitt tid vil temperaturen gå tilbake til opprinnelig komforttemperatur.
  4. Hvis vinduet åpnes vil regulatoren på veggen regulere ned temperaturen til en minimumstemperatur på 12 grader.
  5. Setter du inn ekstra ovner i boligen din vil romføleren koble ut den ordinære varmen, som vil føre til kalde baderomsgulv.

Fellesareal
Sammen Renhold står for vask av trapper og korridorer. Toalett/bad og kjøkken har beboerne selv ansvar for å holde rent.

Fellesrom
Fellesrommet finner du i 1. etasje i B-blokken, og i mellombygget er det felleskjøkken og oppholdsrom. Utenfor mellombygget er det en uteplass møblert med benker og grill. I tillegg er det ping-pong bord og andre spill på fellesrommet. Beboerne er selv ansvarlig for å holde fellesrommene rene og ryddige. Fellesrommene er åpne frem til kl. 23.00 søndag til torsdag, og kl. 24.00 på fredag og lørdag.

Lagring av møbler
Vi har dessverre ikke mulighet for å lagre møbler som dere ikke ønsker å benytte. Dere kan lagre dette et annet sted, men vi gjør oppmerksom på at ved utflytting må alle møbler være satt tilbake (mangler vil bli fakturert). Møbler og annet dere har kjøpt inn selv må være fjernet ved utflytting. Speil som limes opp på dører etc vil bli fjernet for beboers regning.

Parkering
Løbergsveien har anviste plasser for beboerparkering. Les mer om regler og hvordan du bestiller parkering her.

Strøm
Strømmen blir fakturert sammen med husleien.

Sykler
Det er en sykkelstall i kjelleren. Sykler må merkes med gyldig oblat som kan hentes på ditt servicesenter. Oblatet gjelder for ett år av gangen og må fornyes hvert år, dette er for å ha kontroll på hvilke sykler som er hensatt og hvilke sykler som er i bruk. Umerkede sykler blir fjernet.

Søppel
Søppel- og papircontainer finner du på området. Husk å knyte posene godt sammen. Finn ditt nærmeste returpunkt for glass- og metallemballasje her.

TU
TU har ansvaret for fellesrommet  og felleskjøkkenet i mellombygget.

Sjekk ut Facebook-siden deres, eller ta kontakt på e-post loberg_tu@hotmail.com.

Vaskeri
Vaskeriet finner du i 2. etasje i A-blokken. Les mer om vaskeri her.