Om Hatleberg

Adresse
Navn
Hatleberg Studentboliger + romnr.
Hatleveien 5 + Inngangsbokstav (A, B, C, D, E eller F)
5041 Bergen

Se Skyss' reiseplanlegger for å se hvordan du kommer deg hit.

Beboerkontakter
Formålet med Beboerkontakter er å informere nye beboer om livet i studentbolig. Beboerkontaktene er aktive fra august til mai.

Bod
Alle kan få tildelt bod hos Sammen Informasjon på Studentsenteret. Ikke plasser verdifulle gjenstander i boden og sørg alltid for at den er forsvarlig låst Vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for tingene du har i boden, og husk å merke tingene med navn og romnummer.

NB: Husk å tømme boden ved utflytting.

Fellesareal
Sammen Renhold står for vask av trapper og korridorer. Toalett/bad og kjøkken har beboerne selv ansvar for å holde rent.

Fellesrom
I fellesområdet i C-blokken kan man spille gratis bordtennis. Det er også biljardbord som koster kr 5 per spill. Like ved biljardbordet er det dartspill og fussball. Det blir vist film og fotballkamper på storskjerm. Det er eget tv-rom i kjelleren ved fellesområdet. Fellesrommet er åpent frem til kl. 23.00 søndag til torsdag, og kl. 24.00 på fredag og lørdag.

Lesesal
Lesesalen finner du i fellesområdet i C-blokken. Åpningstider hele uken er 07.30-22.00.

Parkering
Hatleberg har anviste plasser for beboerparkering. Kontakt informasjon@sammen.no eller infoskranken på Studentsenteret.

Post
Posten finner du i kjelleren ved inngangspartiet i C-blokken.

Strøm
Strømmen blir fakturert sammen med husleien.

Sykkel
Det er sykkelparkering i alle bygg bortsett fra F og C. Bruk tag for tilgang. Sykler må merkes med oblat som kan hentes i informasjonsskranken på Studentsenteret. Umerkede sykler blir fjernet.

Søppel
Det er søppelnedkast i gangene i blokk A, B, C, D og E og utenfor inngangen i blokk F. Husk: her skal kun husholdningsavfall og posene må knytes godt sammen. Det finnes også papircontainer, plastcontainer, conteiner for store gjenstander og glass- og metallcontainer ved blokk B.

TU
Sjekk ut Facebook-siden til TU Hatleberg/Øyjordsveien eller ta kontakt på e-post: tuhatleberg@gmail.com. TU Hatleberg/Øyjordsveien har også en egen nettside