Prisliste

Energikostnader
Alle leiepriser er eksklusive energikostnader. I de fleste studentboliger blir strømmen fakturert sammen med husleien fra Sammen. Enkelte studentboliger blir direkte fakturert fra valgt strømleverandør og fellesenergi blir fakturert sammen med husleie.

Gebyrer
Ekstratjenester vil bli fakturert med de ekstra kostnadene som påløper. Gebyrene dekker våre faktiske utgifter. I botiden belastes gebyrene i størst mulig grad via husleiegiroen.

Administrasjonskostnader
Ved regelbrudd som medfører ekstrakostnader for Sammen, som utrykning av Securitas, innleie av ekstra personell og skade på bygg, kan det belastes leietaker fra kr 2500,- pr felleskjøkken og fra kr 1000,- for eget rom. Beløpet fastsettes i henhold til faktiske utgifter.

Rengjøring av fraflyttet bolig
Dersom bolig, bod eller tildelt andel av fellesareal fraflyttes uten tilstrekkelig rengjøring og/eller rydding, blir beboer belastet med regning fra renhold. Pris fra kr 500,-.

Parkering
Per semester kr 750,-
Elbil-parkering inkl. lading kr 750,-
HC-parkering med gyldig bevis (inkl. lading) kr 0,-
14-dager parkering kr 100,-
1 måned parkering kr 200,-

Intern flytting
Mellom to Sammen-boliger kr 300,- (Fra 1. januar 2023 stiger prisen til 500 kr)

Innlåsing
Innlåsing av vaktselskap kr 500,-

Tapte eiendeler og refusjoner
Ny systemnøkkel til hybel kr 750,-
Bytte av låssylinder inkludert en nøkkel kr 1750,-
Ny postnøkkel kr 250,-
Ny BIR-tag (søppel) kr 100 ,-
Ny tag/ikke levert ved utflytting kr 250,-
Ny systemhengelås/ikke levert kr 1000,-
Refusjon ved innlevering av kjøpt
systemnøkkel kr 200,-
Refusjon ved innlevering av kjøpt tag kr 50,-
Refusjon ved innlevering av kjøpt postnøkkel kr 50,-
Manglende Telia-utstyr ved utflytting kr 1000,-

Vaskeri appWash
Vask uten såpe, inkludert tørk kr 23
Vask med såpe, inkludert tørk kr 25

Annet
Falsk utrykning fra brannvesenet kr 11.105,-