FAQ - depositum

Spørsmål og svar som omhandler tilbakebetaling av depositum

Spørsmål:
Når får jeg tilbakebetalt depositumet mitt?

Svar:
Depositum tilbakebetales normalt 4-6 uker etter kontraktsperiodens utløp (denne kan avvike fra faktisk utflyttingsdato). I sommerferien er kapasiteten i regnskapsavdelingen redusert.

Spørsmål:
Hvordan utbetales depositumet
?
Svar:
Depositumet utbetales til din bankkonto.  For å sikre at tilbakebetalingen skjer snarest mulig trenger vi følgende opplysninger:

 • Bankkontonummer
  Hvis du har norsk bankkonto, så må dette oppgis ved registrering av oppsigelse eller før utflytting.
 • Hvis du har utenlandsk bankkonto innenfor IBAN-området[1] trenger vi:
  • Din nye adresse
  • Bankens SWIFT-kode
  • Ditt IBAN-nummer
  • Navn på den som er innehaver av bankkontoen
 • Hvis utenlandsk bankkonto utenfor IBAN-området[2] trenger vi:
  • Din nye adresse
  • Navn og full adresse til din bank
  • SWIFT/BIC og kontonummer
  • Navn på den som er innehaver av bankkontoen

Norsk kontonummer, eller IBAN og SWIFT, kan også legges inn på Min Side. Andre opplysninger må sendes til faktura.bolig@sammen.no

NB! Det må være samsvar mellom kontonummer og kontoinnehaver, ellers vil banken avvise betalingen.

Spørsmål
Kan jeg benytte depositumet til å betale den siste fakturaen?

Svar:
Nei, depositumet blir returnert til deg 4-6 uker etter kontraktslutt. Dette er forutsatt at utsjekk av rommet ditt er godkjent og alle regninger er betalt. Husk å sjekke at bankinformasjonen din er oppdatert på Min side.

Spørsmål:
Hvorfor er beløpet jeg får utbetalt lavere enn beløpet jeg betalte inn før innflytting?

Svar:
1. Bankene tar betalt for sine tjenester. Depositumsbeløpet som godskrives på deg når du flytter inn er brutto depositumsbeløp minus eventuelle bankomkostninger.  Ved utflytting er det dette nettobeløpet du får tilbakebetalt. Omkostningene ved utbetalingen dekker Sammen. Ved innbetaling/utbetaling i NOK mellom norske bankkonti er avvikene som regel små.

2. Betales depositum til Sammen i utenlandsk valuta, omregnes dette til NOK etter gjeldende valutakurser den aktuelle dag og det omregnede beløpet (fratrukket eventuelle bankomkostninger) godskrives på deg.  Ved tilbakebetaling av depositumet etter utflytting blir det en tilsvarende omregning fra NOK til aktuell valuta, og det til gjeldende valutakurs på tilbakebetalingstidspunktet.

3. Over en tidshorisont på 1-3 år kan endringer i valutakurser medføre at det omregnede beløpet (f.eks. i EUR, USD eller GBP) avviker fra det du betalte inn.  Noen ganger går det i din favør, noen ganger i Sammens favør. Sammen sitter ikke med risikoen for valutakursendringer – vi betaler tilbake det nominelle beløpet i NOK omregnet til dagens kurs.

 


[1] Stort sett hele Europa

[2] F.eks. Canada, USA, Australia, stater i Østen, Afrika, deler av øst-Europa og deler av Sør-Amerika (untatt Brasil).