Studentfordeler

Sammen sine barnehager tar ekstra hensyn til studenter

Vi ønsker at livet som studentforelder skal være så enkelt som mulig. Derfor har vi et særlig fokus på å tilpasse tilbudet til studentforeldre. Her er fordelene foreldre som studerer får i våre barnehager:

Eksamensgaranti
Hvis barnet ditt skulle bli syk på eksamensdagen din, sørger vi for barnepass. 

Som en del av Sammen vil vi legge til rette for at du skal få fullført studiene dine på best mulig måte. Derfor tilbyr vi eksamensgaranti. Hvis barnet ditt blir syk på oppstatt eksamensdag, finner vi en løsning slik at du får gjennomført eksamen. 

Ta direkte kontakt med styrer i den aktuelle barnehagen så tidlig som mulig for å gjøre en avtale om pass av ditt syke barn.

Fortrinnsrett på barnehageplass og familiebolig
Alle kan søke plass i Sammen sine barnehager, men barn av studenter vil prioriteres. Vi tilbyr også gjensidig fortrinnsrett på familiebolig og barnehageplass. Det vil si at man prioriteres høyere i familieboligkøen hvis man har barn i Sammen sine barnehager, og motsatt.

Gratis utlån av barnehagelokalene
Som student har man ofte både begrenset plass (og økonomi) til samlinger/feiringer. Dette har vi forståelse for, og ønsker å bidra med våre barnehagelokaler til slike formål. Ta kontakt med din barnehage for informasjon om hvordan dette gjøres i praksis.

Fleksible åpningstider
Våre barnehager har i stor grad tilstrekkelige åpningstider. Men i tilfeller hvor det oppstår krasj mellom forelesningsplan og eksisterende åpningstider kan vi være behjelpelige med justering. Ta kontakt med din barnehage for å høre om det er mulig med tilpasninger.