Slik søker du barnehageplass

Studentsamskipnaden har åtte barnehager i bergensområdet; Blokksberg, Bortigard, Fagertun, Fantoft, Fantoft gård, Jekteviken, Nerigard og Oppigard. Våre barnehager er åpen for alle, men vi har følgende prioritering;

  1. Studenter
  2. Ansatte
  3. Alle andre

Søknadsfrist til årets hovedopptak er 1. mars. Vi tar opp barn, ved ledig plass, fortløpende gjennom hele året.

Barnehagesøknaden sendes via Bergen kommune sine nettsider.

Student?
Søker du som student må du være student ved et av lærestedene tilknyttet Sammen det året barnet ditt starter. Husk å oppgi studentstatus og studiested i barnehagesøknaden. Ved oppstart i barnehagen må du vise studentbevis eller annen dokumentasjon på betalt semesteravgift. Du beholder barnehageplassen selv om du er ferdig med studiene dine.

Ansatt?
Er du ansatt ved studiestedene tilknyttet Sammen eller i en av våre barnehager, kan du søke om plass. Husk å oppgi ditt arbeidssted i barnehagesøknaden.

Fagertun barnehage eies av UiB og tilbyr plasser til stipendiater og ansatte ved UiB, samt fem plasser for kvinnelige masterstudenter. Ansatte ved UiB kan i tillegg søke om plass i de øvrige barnehagene.

Annen informasjon
Ved ønske om bytte av barnehageplass eller søknad om permisjon, ta direkte kontakt med styrer i den enkelte barnehage.