Slik ser hverdagen ut for en ettåring i barnehagen

Har du et barn som skal begynne i barnehage? Det er helt naturlig at foreldre har mange spørsmål rundt barnehagestart. Vi har skrevet litt om hvordan en hverdag ser ut for de minste barna i Sammen sine barnehager.

Når starter barn i barnehagen? 
I Sammen sine barnehager begynner barna fra de er ni-ti måneder gamle opptil 1,5 år. Hvor tidlig de begynner avhenger litt av når på året barnet er født, når permisjonstiden er slutt og når foreldre skal starte opp i jobb eller med studier. Uansett alder blir barnet svært godt ivaretatt i våre barnehager. 

Slik ser en vanlig dag ut 
En vanlig dag starter med at barnet leveres i barnehagen, og blir tatt imot av en av våre ansatteHvert barn hører til i en gruppe med faste barn og ansatte. Alle gruppene har egne rutiner for dagen som inneholder måltid, aktiviteter, lek, utetid og soving, slik at de små skal få oversikt over dagen sin. 

Soving og sovevakt 
I Sammen sine barnehager er det alltid en dedikert sovevakt som passer på barna som sover, enten de sover ute i vogner eller på egne soverom inne i barnehagen. De fleste av småbarna sover en gang om dagen, men noen av barna sover to ganger – sovemønster avtales med foreldrene. 

Utelek 
Vi vektlegger at barn skal bli glad i å være ute, derfor er barna ute minst en gang om dagen, også fra de starter i barnehagen. Hvor lenge de er ute om gangen tilpasses av vær, vinog årstid.  

Lunsj 
Til vanlig serverer barnehagene våre en sunn og variert lunsj til barna. Enten det er måltid med grovt brød med pålegg eller varm mat. Under perioder med ekstra smittevernfokus har barna med sin egen matboks til lunsj. 

Dersom barnet ditt fortsatt ammes ved barnehagestart finner vi en løsning på det også, enten mor vil komme og amme i barnehagen eller du vil at vi skal gi barnet morsmelkerstatning, eller vi finner andre løsninger sammen. 

Primærkontakt 
Primærkontakt betyr at hvert enkelt barn har en dedikert pedagog som følger barnet opp, og dette er noe alle barn i barnehagene våre har. Systemet er særlig godt egnet når barna starter i barnehagen. Primærkontakten arbeider da med å skape en ekstra sterk tilknytning til “sitt” barn, for at barnet skal få en trygg oppstart. Sammens barnehager har vi også god og stabil bemanning, og tar inn vikarer dersom noen blir syke. 

Lek og læring 
Leketiden i barnehagen er verdifull, og den brukes også som arena for læring. Her kan barna lære seg å dele på leker, ta tur og vente på sin tur og mestring av følelser. For de aller minste barna er det aldri langt unna et godt fang og en god klem når man trenger trøst. Vi pleier å si at i barnehagen gir de ansatte barna støtte, omsorg og trygghet til å kunne utforske verden gjennom lek.  

Ikke bare for studenter 
Alle foreldre kan søke om barnehageplass i Sammen sine barnehager.  

For studentforeldre tilbyr Sammen ekstra tilrettelegging i form av eksempelvis eksamensgaranti, gratis utlån av barnehagens lokaler og fleksible åpningstider for studenter som trenger tilpasning til i forbindelse med studieplanen sin. 

Vil du lese mer om Sammens barnehager kan du velge barnehage i nedtrekksmenyen under.


sammen leke 5791.jpg

sammen leke 5758.jpg