Om Oppigard barnehage

En barnehage et steinkast unna naturen, hvor drama har en sentral plass i måten å leke og lære på.

https://sway.office.com/PEmp7w8pby1guyZe?ref=Link

Beliggenhet
Barnehagen ligger sentralt til på Nattland, kort avstand fra familie-boligene våre. Skogen er vår nærmeste nabo, og vi bruker den aktivt til turer, lek og utforskning. Området rundt barnehagen stimulerer til utforsking og gir muligheten for fysiske utfordringer som sykling, disse, løpe og lek i sandkasse.

Drama
Drama står i sentrum hos oss, da vi er så heldige å ha ressurser med dramautdanning og ansatte som byr på seg selv og tar del i leken. Drama er en del av hverdagen og kan foregå i lek, aktiviteter, samlinger, faste grupper m.m. Her opplever og lærer barna å uttrykke seg gjennom dramaene mange uttrykksformer. Vi setter blant annet opp forestillinger og formidler eventyr gjennom drama og barna lager selv kostymer og rekvisita til forestillingene.

Natur og miljø
Naturen som nabo gir oss et uteareal som brukes til alt fra utforsking av dyreliv og planter, til å bruke skogen til å la fantasien utfolde seg på nye måter.

I tillegg til å bruke skogen som lekeplass og læringsarena, har vi vår egen grønnsakshage, hvor vi hver høst sanker grønnsaker og bær. Vi er opptatt av å lære barna om miljø og bærekraft, og har blant annet en miljøuke, hvor vi fokuserer på blant annet gjenbruk, kompostering og resirkulering.

Avdelinger
Barnehagen er oppdelt i fire avdelinger:
Nord – 0-6 år fordelt på en liten gruppe og en stor gruppe
Sør – barn fra 0-6 år fordelt på en liten gruppe «solgruppen», og en stor gruppe, «månegruppen»

En liten gruppe har ca. 13 små barn og stor gruppe har ca. 18 barn.

Mål og verdier
Vi følger Sammen barnehagenes felles mål og verdier. I tillegg har vi egne satsningsområder som vi vektlegger og en egen årsplan. Som en Sammen barnehage benytter vi også veiledningsmetoden Marte Meo i arbeidet med å sikre kvalitet i relasjonen barn-voksen og for å støtte barnas utvikling.

Satsningsområder

 • Drama
 • Yoga
 • Relasjonsarbeid
 • Hverdagsmestring og selvstendighet
 • Aksept for seg selv og hverandre
 • Førskolebarn- forberedelse til skolestart

Ikke bare for studenter
Alle kan søke barnehageplass hos Sammen sine barnehager. I Sammen sine vedtekter kan man lese mer om blant annet opptakskrav og opptaksperiode.

For studentforeldre tilbyr Oppigard Barnehage ekstra tilrettelegging i form av eksempelvis eksamensgaranti, gratis utlån av barnehagens lokaler og fleksible åpningstider for studenter som trenger tilpasning til i forbindelse med studieplanen sin.

Dette er vi ekstra stolte av:

 • Vårt fokus på relasjonsarbeid
 • Enkel kommunikasjon og bildedeling med foreldre via appen Mykid
 • Kreativitet gjennom teaterkunst a drama
 • Mulighetene vi får gjennom nærheten til naturen
 • Vi er en miljøfyrtårn-barnehage
 • Samarbeid med HVL for å alltid være oppdatert
 • Vi scorer i toppsjiktet i Foreldreundersøkelsen (2020: 4,9 av 5)

oppigard fasade