Dette vektlegger vi

Barnehagens hovedfokus er et støttende og utforskende lekemiljø med slagordet "her leker vi". 

Vår pedagogikk legger vekt på å møte det enkelte barn der det er å gi den støtte og omsorg hvert barn trenger – samtidig som vi utforsker videre. Dette gir barnet en trygg arena for utvikling. I vår barnehage er leken den viktigste og den prioriteres høyt. 

Barnehagen tilbyr ulike aktiviteter i løpet av uken som matlaging, dramagrupper, turer i nærmiljøet og kreative aktiviteter.

Dramagruppene ledes av personalet med fagkompetanse i drama. Inne er rommene tilrettelagt for lek og aktivitet med blant annet lesekroker og et eget «hopperom» med klatrevegg og trampoline.

Barnehagen velger også et temaområde ut fra barns interesse som vi arbeider med over lengre tid. I årsplanen kan du lese om årets tema.

Ta en titt på vår årsplan for å lese mer om våre satsningsområder