Oppigard

Birkelundsbakken 56
Barnehage ved Nattland studentby med skogen som nærmeste nabo med plass til 64 barn.

Får du barnehageplass hos oss har du førsterett på bolig i Nattland studentboliger. Bor du i Nattland studentboliger har du førsterett på barnehageplass i Bortigard, Nerigard eller Oppigard.  

55 28 20 21

oppigard.barnehage@sammen.no

Birkelundsbakken 56B, 5231 Paradis

Åpent 07.00 - 17.00

Styrer: Ina Berg-Vonli