Om oss

Mål og verdier

I Sammen Barnehager arbeider vi målrettet ut fra barnets forutsetning, både som enkelt individ og som en del av gruppen. 
Vi arbeider mot fire hovedmål:

 • Identitet og selvfølelse
  Vi bidrar til at barnet ditt utvikler sin identitet basert på en god selvfølelse
 • Valg
  Vi bidrar til at barnet ditt blir selvstendig, initiativrik og i stand til å foreta egne valg
 • Følelser
  Vi bidrar til at barnet ditt skal kunne kjenne, forstå og gi uttrykk for sine følelser
 • Sosial kompetanse
  Vi bidrar til at barnet ditt blir trygt nok til å hevde sin mening, og blir tolerant og tar hensyn til andres ønsker og behov

Les mer om våre verdier og mål her. Hvordan det arbeides med å nå hovedmålene blir nærmere beskrevet i den enkelte barnehages årsplan.

 sammen leke 5777.jpg

Marte Meo

I Sammen Barnehager benyttes Marte Meo jevnlig til veiledning av personalet. Marte Meo er en metode der vi bruker video og visuelle bilder av samspill som utgangspunkt for veiledning. Metoden er en praktisk modell til utvikling av nye ferdigheter i det daglige samspillet med barn. De visuelle bildene gir oss konkret informasjon "skritt for skritt" om hva som skjer i samspillet, samtidig som metoden gir oss mulighet til å binde sammen teori og praksis.

Hensikten med å bruke metoden i arbeidet vårt er å få:

 • økt kunnskap om samspill
 • bedre og sterkere kvalitet på samspillet
 • felles forståelse for prinsippene for støttende kommunikasjon
 • større forståelse og innsikt i enkeltbarnet
 • utviklet evnen til observasjon
 • reflektert over vår egen rolle i møte med enkeltbarnet

Du kan lese mer om Mate Meo-metoden her. For videre informasjon om det pedagogiske arbeidet vårt, se årsplaner for våre barnehager.

sammen leke 5596.jpg