Om Nerigard barnehage

En barnehage i naturskjønne omgivelser hvor musikken står i sentrum.

Beliggenhet
Barnehagen ligger sentralt til på Nattland, nær familie-boligene våre. Fra Nattlandsveien tar det omtrent 5 minutter å gå.

Barnehagen ligger tett opp mot naturen, som gir oss muligheten til å tilrettelegge for mye læring og lek ute. Vi har en stor naturlekeplass, hvor det er gode muligheter for bevegelseslek og undring over naturens mangfold. I tillegg har vi grillhytte og gapahuk med bålgruver i nærheten, slik at vi kan gi barna gode opplevelser i møte med naturen, uansett vær.

Musikkbarnehage
Nerigard har et ekstra fokus på musikk og bevegelse. Både barn og voksne leker mye med lyder, rytmer og sanger i hverdagen. Vennskap og fellesskapsfølelsen forsterkes gjennom å synge og bevege seg sammen, og vi ser at musikk gir et godt utgangspunkt for å jobbe med relasjoner og danne nye vennskap.

Natur og miljø
Barnehagens nærmeste nabo er naturen. Vi tar i bruk skogen og utearealene våre hver eneste dag, og to uker i løpet av året, som regel på senvåren, tar vi med oss skinnfeller og soveposer, og flytter barnehagen ut i skogen. Skogsuken lar barna utforske, leke og la fantasien utfolde seg i nye omgivelser og på en ny måte. 

I tillegg til å bruke skogen for alt den er verdt, er vi opptatte av å ta vare på området rundt oss, og lære barna om blant annet resirkulering og kompost, samt hvordan de kan bruke naturen til å plante, dyrke og høste grønnsaker, frukt og bær.

Avdelinger
Vi har fire barnehagegrupper:

 • "Solstråle" - en gruppe bestående av barn i alderen 0-2 år  
 • "Månestråle" - en gruppe bestående av barn i alderen 0-2 år 
 • "Sol" - en gruppe bestående av 3 åringene 
 • "Måne" - en gruppe bestående av barn i alderen 4-6 år  

Mål og verdier
Vi følger Sammen barnehagenes felles mål og verdier. I tillegg har vi egne satsningsområder som vi vektlegger og en egen årsplan. Som en Sammen barnehage benytter vi også veiledningsmetoden Marte Meo i arbeidet med å sikre kvalitet i relasjonen barn-voksen og for å støtte barnas utvikling.

Satsningsområder

 • Kreativ utfoldelse gjennom musikk og bevegelse
 • Pedagogikk og teknologi i samspill
 • Hverdagsmestring
 • Naturen som lekeplass og læringsarena

Ikke bare for studenter
Alle kan søke barnehageplass hos Sammen sine barnehager. I Sammen sine vedtekter kan man lese mer om blant annet opptakskrav og opptaksperiode.

For studentforeldre tilbyr Nerigard Barnehage ekstra tilrettelegging i form av eksempelvis eksamensgaranti, gratis utlån av barnehagens lokaler og fleksible åpningstider for studenter som trenger tilpasning til i forbindelse med studieplanen sin.

Dette er vi ekstra stolt av:

 • Enkel kommunikasjon og bildedeling med foreldre via appen Mykid
 • Kreativ utfoldelse gjennom musikk og bevegelse
 • Vår tilknytning til naturen og mulighetene dette gir oss
 • Vi er en miljøfyrtårn-barnehage
 • Vi scorer i toppsjiktet i Foreldreundersøkelsen

nerigard uteområde