Dette vektlegger vi

Vi har de siste 5-6 årene jobbet mye med kreative fag med et ekstra fokus på musikk, drama og ulike kunstutrykk. Dette året er arbeidstittelen "Musikk og bevegelse". Med bevegelse tenker vi både på det fysiske og det mentale i det å utvikle seg og åpne for nye erfaringer i samspill med andre. Hvem er jeg og hvordan er du? Gjennom lek med lyder, rytmer og sanger vil barna oppdage hverandre og bli nysgjerrige. Vennskap og fellesskapsfølelse forsterkes gjennom å synge og bevege seg sammen. Vi kommer i rytme og blir mer mottagelige for andre. Musikk gir glede og en følelse av trygghet og vi opplever oss sett i fellesskapet. Lek og vennskap har stor plass i vår barnehage og vi ser at musikk gir et godt utgangspunkt for å jobbe med relasjoner og danne nye vennskap.

I tillegg til musikk og bevegelse skal vi jobbe langsiktig med barns lekemiljø. Vi har fokus på risikofylt lek i den forstand at barna får prøve nye utfordringer som gir fysisk mestring og bygger troen på seg selv: jeg tørr, jeg kan, jeg får til! Vi har søkt om å bli med i et utviklingsprosjekt om barnehagens fysiske miljø, inne og ute. Det skal bli spennende å se hvordan vi kan legge til rette for ulike typer lek og være i samspill med barna om bruk av rom og utstyr.

Ta ellers en titt på vår årsplan for å lese mer om våre satsningsområder.