Bilder av Nerigard barnehage

Noen bilder fra Nerigard barnehage

Fysisk befaring

Ønsker du å fysisk befaring før du søker barnehageplass? Ta gjerne kontakt med oss eller besøk oss i åpningstiden! 

Sammen_Barnehager-Nerigard_01.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_02.jpg.  Sammen_Barnehager-Nerigard_03.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_04.jpg.  Sammen_Barnehager-Nerigard_05.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_06.jpg.  Sammen_Barnehager-Nerigard_07.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_09.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_11.jpg.  Sammen_Barnehager-Nerigard_12.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_13.jpg.  Sammen_Barnehager-Nerigard_21.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_14.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_15.jpg.  Sammen_Barnehager-Nerigard_16.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_17.jpg.  Sammen_Barnehager-Nerigard_20.jpg

Sammen_Barnehager-Nerigard_19.jpg