Barnehagene på Nattland

Sammen har tre barnehager på Nattland; Nerigard, Oppigard og Bortigard. Med skogen som nærmeste nabo får barna tilbringe mye tid ute i naturen, hvor de får leke, utforske og undre. Vi er stolte av å score i toppsjiket på Foreldreundersøkelsen.

Bærekraft og natur

Naturen er vår nærmeste nabo, og her tilbringer vi mye av tiden vår. Vi har blant annet skogsuke hvor vi tar med oss soveposene ut i skogen hvor vi sover, spiser, leker og utforsker. Her får barna muligheten til å bli kjent med naturen og bruke fantasien på en helt ny måte. 

Vi legger også opp til at barna skal lære om miljø og bærekraft. Vi planter blomster til biene, plukker boss, gjenbruker ting vi har fra før og lærer barna om kildesortering og kompost. Barna får også lære om hvordan de kan bruke naturen til å plante, dyrke og høste grønnsaker, frukt og bær.

Kunst, musikk og drama

De tre barnehagene har hvert sitt unike fokus på kunst og kultur.

Bortigard
Her har vi et fokus på kunst som maling og tegning. I løpet av et barnehageår gjennomfører vi tre store kunstprosjekter i hele barnehagen. Gjennom kompetanseutveksling mellom kunstnere og pedagoger har vi fått bred erfaring med hvordan tilrettelegge for gode kunstmøter med barn. I 2017 og 2021 vant vi den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur. 

Nerigard
Vi har et ekstra fokus på musikk og bevegelse. Både barn og voksne leker mye med lyder, rytmer og sanger i hverdagen. Vennskap og fellesskapsfølelsen forsterkes gjennom å synge og bevege seg sammen, og vi ser at musikk gir et godt utgangspunkt for å jobbe med relasjoner og danne nye vennskap.

Oppigard
Drama står i sentrum hos oss, da vi er så heldige å ha ressurser med dramautdanning og ansatte som byr på seg selv og tar del i leken. Drama er en del av hverdagen og kan foregå i lek. aktiviteter, samlinger, faste grupper m.m.

RtGJrupVXMB1G3.jpeg

Prioriterer studenter

Alle kan søke om barnehageplass hos oss, men vi prioriterer studentforeldre. Dette følger med ekstra tilrettelegging som eksamensgaranti, gratis utlån av barnehagens lokaler og fleksible åpningstider for studenter som trenger tilpasning til studieplanen sin. Fris for å søke barnehageplass er 1. mars, men vi har løpende opptak hele året.