Kontakt Barnehage

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe, eller om det skulle være noe annet vi burde vite om.

Generelt:
40 60 45 95
Barnehagesjef Hege Haldorsen
Sammen Barnehagene, Villaveien 10, 5007 Bergen

Sammen Blokksberg barnehage:
Telefon 91 00 78 77
blokksberg.barnehage@sammen.no
Øyjordsveien 11, 5038 Bergen

Org.nr 930 182 265

Sammen Bortigard barnehage:
Telefon 476 81 427
bortigard.barnehage@sammen.no
Nattland studentboliger 148, 5082 Bergen

Org.nr  930 182 303

Sammen Fagertun barnehage:
Telefon 91 66 32 55
fagertun.barnehage@sammen.no
Kalfarveien 59, 5022 Bergen

Org.nr 930 182 249

Sammen Fantoft barnehage:
Telefon 90 18 18 65
fantoft.barnehage@sammen.no
Fantoftveien 14S, 5075 Bergen

Org.nr 930 182 435

Sammen Fantoft Gård barnehage:
Telefon 908 14 857 
fantoftgard.barnehage@sammen.no
Øvre Fantoftåsen 54, 5074 Bergen

Org.nr 930 182 214

Sammen Jekteviken barnehage:
Telefon 90 40 33 53
jekteviken.barnehage@sammen.no
Magnus Lagabøtes plass 5-7, 5010 Bergen

Org. nr 930 182 206

Sammen Nerigard barnehage:
Telefon 55 28 19 80
nerigard.barnehage@sammen.no
Birkelundsbakken 54 B, 5081 Bergen

Org. nr 830 182 322

Sammen Oppigard barnehage:
Telefon 55 28 20 21
oppigard.barnehage@sammen.no
Birkelundsbakken 56 B, 5081

Org. nr 930 182 176