Dette vektlegger vi

«Den som er med på leken, den får teken!».
Vi mener at leken er barnas fremste utviklingsarena. Dette vil vi verne om og støtter alle barn i lek. Foruten lek er relasjonsarbeid det vi setter høyest. Vi er varme og inkluderende, og alle føle seg velkommen hos oss uansett bakgrunn eller forutsetninger.

I barnehageåret 2018/2019 har vi jobbet med mangfold, hatt spennende prosjekter som «Ute i den store, vide verden». I 2019/2020 vender vi hjem igjen for å bli kjent med det som ligger oss nærmest: barnehagen og byen vår. Dette skjer i sammenheng med at Jekteviken barnehage fyller 50 år høsten 2019, noe som skal feires med brask og bram. Vi gleder oss!

Ta ellers en titt på vår årsplan for å lese mer om våre satsningsområder.