Dette vektlegger vi

«Den som er med på leken, den får teken!».
Vi mener at leken er barnas fremste utviklingsarena. Dette vil vi verne om og støtter alle barn i lek.

Foruten lek er relasjonsarbeid det vi setter høyest. Vi er varme og inkluderende, og alle føle seg velkommen hos oss uansett bakgrunn eller forutsetninger.

Fokuset vårt er mangfold og bærekraft; barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Les mer i vår årsplan.

Årsplan 2022/2023