Foreldreveiledning

Sammen-barnehagene har Marte Meo terapeuter som tilbyr foreldreveiledning.

Marte Meo foreldreveiledning vil gjøre deg oppmerksom på hva barnet ditt mestrer av de viktige elementene i sosialt samspill. Det vil kunne gi deg ideer til hva du kan gjøre mer av i hverdagen. Veiledningen vil også gjøre deg oppmerksom på hva de små elementene i samspillet betyr for en positiv utvikling.

Veiledningen foregår slik:
1) Du får en samtale med veilederen der dere snakker om hva du og barnet kan trenge støtte til. Dette kan være små hverdagsutfordringer som å få til bedre samspill under måltidene hjemme, opplevelse av konflikter, hjelp til påkledning osv.

2) Dere avtaler en situasjon som skal filmes. Dere filmer selv hjemme en helt kort sekvens maks 4 minutter.

3) Filmen leveres til veilederen for eksempel på en minnepinne. Veilederen ser gjennom filmen før veiledning.

4) Veiledningen består av at dere sammen ser på bilder og små klipp fra filmen. Oppmerksomheten er på hva barnet faktisk mestrer i en samspillsituasjon, de små tingene som støtter barnet i utviklingen og den støtten barnet trenger mer av.

5) Etter veiledningen gjør dere avtale om videre filming og ny veiledning.

Ta kontakt med styrer dersom du ønsker veiledning.