Om oss

Beliggenhet

Fantoft barnehage ligger i første etasje i en av studentboligene på Fantoft. Barnehagen åpnet i august 2017. Barnehagen ligger rett ved bybanestoppet på Fantoft og har et stort og variert uteområde med sykkelvei, sandkasser, vannrenner, lekeapparater, natur, kjøkkenhage, ulendt terreng og bålplass. Vi har kort vei til flotte turområder som Storetveitmarken og skogen ved Fantoft stavkirke.

Avdelinger

Barnehagen er organisert i fire hjemområder. Tilknyttet hjemområdene har vi store fellesrom og grupperom med ulik funksjon; musikkrom, formingsrom, bygg- og konstruksjonsrom, vannlekerom og grovmotorisk rom.

De fire hjemområdene er:

Musøre, med barn fra 0-2,5 år

Sølvpoppel, med barn fra 0-2,5 år

Sommereple, med barn fra 2,5-4 år

Trollskogen, med barn fra 4,5-6 år

Trollskogen har en egen "camp" i skogen, med bålplass og gapahuk, og med god plass til lek, utforsking og andre aktiviteter. Dette området brukes flere ganger i uken.

Mål og verdier
Vi følger Sammen barnehagenes felles mål og verdier. I tillegg har vi egne satsningsområder som vi vektlegger og en egen årsplan.

Som en Sammen barnehage benytter vi også veiledningsmetoden Marte Meo i arbeidet med å sikre kvalitet i relasjonen barn-voksen og for å støtte barnas utvikling. 

Studentfordeler
Som en Sammen barnehage ønsker vi å legge til rette for deg som student. Vi har blant annet eksamensgaranti, gratis utlån av barnehagens lokaler og fleksible åpningstider for studenter som trenger tilpasning til studieprogramtider.

Våre vedtekter

Hvorfor velge oss:

Studentrettede tiltak

 

Vi har eksamensgaranti og
sørger for barnepass om barnet ditt blir sykt, slik at du kan ta eksamen. I tillegg har vi fleksible åpningstider.

Kompetente ansatte

 

Vi har høy pedagogisk kvalitet og engasjerte ansatte. Vi har Marte Meo-terapeuter i alle våre barnehager som veileder personalet til å styrke samspillet med barna. 

Høy brukertilfredshet 

 

Vi har høy brukertilfredshet. Sammen Barnehager scorer i toppsjiktet hvert år og vi jobber aktivt med funnene i brukerundersøkelsen for å utvikle kvaliteten i våre barnehager.