Om oss

Beliggenhet
Fantoft barnehage ligger i første etasje i de nye studentboligene, Fantoft Tre, på Fantoft studentby. Barnehagen er nybygget og åpnet august 2017. Vi har et stort uteområde med sykkelvei, sandkasser, vannpumpe og vannrenner, lekeapparater, natur, ulendt terreng, akebakke og bålplass.

Avdelinger
I vår barnehage har vi hjemområder med følgende sammensetning i år:
"Villeple" - barn i alderen 3-6 år
"Sommereik" - barn i alderen 2-3 år
"Sølvpoppel" - barn i alderen 1-2 år
"Musøre" - barn i alderen 1-2 år

Mål og verdier
Vi følger Sammen barnehagenes felles mål og verdier. I tillegg har vi egne satsningsområder som vi vektlegger og en egen årsplan.

Som en Sammen barnehage benytter vi også veiledningsmetoden Marte Meo i arbeidet med å sikre kvalitet i relasjonen barn-voksen og for å støtte barnas utvikling. 

Studentfordeler
Som en Sammen barnehage ønsker vi å legge til rette for deg som student. Vi har blant annet eksamensgaranti, gratis utlån av barnehagens lokaler og fleksible åpningstider for studenter som trenger tilpasning til studieprogramtider.

Våre vedtekter

Hvorfor velge oss:

Studentrettede tiltak

 

Vi har eksamensgaranti og
sørger for barnepass om barnet ditt blir sykt, slik at du kan ta eksamen. I tillegg har vi fleksible åpningstider.

Kompetente ansatte

 

Vi har høy pedagogisk kvalitet og engasjerte ansatte. Vi har Marte Meo-terapeuter i alle våre barnehager som veileder personalet til å styrke samspillet med barna. 

Høy brukertilfredshet 

 

Vi har høy brukertilfredshet. Sammen Barnehager scorer i toppsjiktet hvert år og vi jobber aktivt med funnene i brukerundersøkelsen for å utvikle kvaliteten i våre barnehager.