Dette vektlegger vi

Årets visjon er "når starten er god". Det gjelder starten av vår nye barnehage, starten for barna i barnehagen, starten på dagen osv.

I en nyoppstartet barnehage, har vi alle en ting til felles. Vi er alle ny. Derfor vil vi ha et ekstra fokus på at det skal være godt å komme til oss, at alle skal bli tatt godt imot og få en god start. 

Gradvis vil våre andre satsningsområder komme til syne. Vi er opptatt av bærekraftig utvikling, som inkluderer fokus på miljø og forståelse for naturen, demokrati og barns medvirkning, ta vare på ting og skape en motvekt mot forbrukersamfunnet vi lever i, og vennskap og omsorg for hverandre.

Vi vil også ha fokus på at barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.

Derfor har barna tilgang på blant annet forskningsrom, byggerom, teknologi i form av smartboards o.l, solcellepanel med display i barnehagen, vannlekerom, sansetavler og vannpumpe og vannrenner ute.

Ta ellers en titt på vår årsplan for å lese mer om våre satsningsområder.