Dette vektlegger vi

Medvirkende barn i lek og læring

Vi i Fantoft barnehage er opptatt av at barn skal få medvirkning i barnehagehverdagen sin. Medvirkning handler om å oppleve tilhørighet, være deltager og ha innflytelse i barnegruppen. Tilhørighet i en gruppe, handler i første rekke om en opplevelse av hvem jeg er sammen med andre. I Fantoft barnehage skal barnet møte voksne som ser dem, som kan juble sammen med dem når de for første gang klarer å komme seg til toppen av skråningen eller har puslet puslespillet helt ferdig, som møter dem med et godt ansikt, som kan le og tøyse med dem i hverdagen, og som har et fang eller gir en klem når noe er utfordrende.

Ta ellers en titt på vår årsplan for å lese mer om våre satsningsområder.