Om oss

Beliggenhet
Barnehagen ligger ved Fantoft Studentby, kort vei til og fra bybanen. Vi er så heldig å ha et stort "eventyrhus" midt på lekeplassen, fylt med magiske kriker og kroker som barna kan bruke hver dag til lek.

Avdelinger
Nybygget
1. etasje: "Eplehagen" - en småbarnsavdeling med barn i alderen 1-2 år
1. etasje: "Sauefjøset" - en mellomavdeling med barn i alderen 1-3 år
2. etasje: "Storstua" - en storbarnsavdeling med barn i alderen 3-6 år

Låven
1. etasje: "Grisebingen" - en småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år
2. etasje: "Lilleloftet" - en mellomavdeling med barn i alderen 2-3 år
2. etasje: "Storeloftet" - en storbarnsavdeling med barn i alderen 3-6 år

Mål og verdier
Vi følger Sammen barnehagenes felles mål og verdier. I tillegg har vi egne satsningsområder som vi vektlegger og en egen årsplan. Som en Sammen barnehage benytter vi også veiledningsmetoden Marte Meo i arbeidet med å sikre kvalitet i relasjonen barn-voksen og for å støtte barnas utvikling. 

Studentfordeler
Som en Sammen barnehage ønsker vi å legge til rette for deg som student. Vi har blant annet eksamensgaranti, gratis utlån av barnehagens lokaler og fleksible åpningstider for studenter som trenger tilpasning til studieprogramtider.

Våre vedtekter

Hvorfor velge oss:

Studentrettede tiltak

 

Vi har eksamensgaranti og
sørger for barnepass om barnet ditt blir sykt, slik at du kan ta eksamen. I tillegg har vi fleksible åpningstider.

Kompetente ansatte

 

Vi har høy pedagogisk kvalitet og engasjerte ansatte. Vi har Marte Meo-terapeuter i alle våre barnehager som veileder personalet til å styrke samspillet med barna.

Høy brukertilfredshet


Vi har høy brukertilfredshet. Sammen Barnehager scorer i toppsjiktet hvert år og vi jobber aktivt med funnene i brukerundersøkelsen for å utvikle kvaliteten i våre barnehager.