Dette vektlegger vi

Fagertun er en "her og nå"-barnehage der vi lar dagen bli til ut fra de rammer dagen gir. Hovedfokuset i arbeidet med barn er å skape gode og trygge relasjoner med de ulike fagområdene som verktøy.

Vi har bevisst beholdt husets sœrpreg og tilrettelagt interiøret som et hus/hjem som igjen danner grunnlaget for hverdagen vår. Dagen legger vi i størst mulig grad opp til som "hjemme hos", der det er dagens rammer som "bestemmer" vår hverdag. Vi griper dagen og det den har å by på med de mennesker som er tilstede. Barn og voksne skaper dagene sammen på grunnlag av interesser og motivasjoner. Det kan være opplevelser barn eller voksne bringer inn, nylig snøfall eller en edderkopp i vinduskarmen. Sammen med barna skal vi gjennom dagene gjøre litt av alt, samtidig som faste gjøremål og dagsrytme skaper forutsigbarhet og trygghet.

Ta ellers en titt på vår årsplan for å lese mer om våre satsningsområder