Om Bortigard barnehage

En naturnær barnehage med kunst i sentrum. Hos oss kan alle søke om barnehageplass – student eller ei!

Beliggenhet
Barnehagen ligger sentralt til på Nattland, nær familie-boligene våre. Fra Nattlandsveien tar det omtrent 5 minutter å gå.

Barnehagen ligger tett opp mot naturen, som gir oss muligheten til å tilrettelegge for mye læring og lek ute. Vi har en unik naturlekeplass, hvor det er gode muligheter for bevegelseslek, mestringsopplevelser, risikovurdering og undring over naturens mangfold. I tillegg har vi grillhytte og gapahuk med bålgruver i nærheten, slik at vi kan gi barna gode opplevelser i møte med naturen, uansett vær.

Kunstbarnehage
I løpet av et barnehageår gjennomfører vi tre store kunstprosjekter i hele barnehagen. Gjennom kompetanseutveksling mellom kunstnere og pedagoger har vi fått bred erfaring med hvordan tilrettelegge for gode kunstmøter med barn. I 2017 og 2021 vant vi Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur.

Natur og miljø
Hos oss er naturen kun et steinkast unna. Vi har naturdag en dag i uken, og flytter ut i skogen en uke på våren. Dette kaller vi skogsuke, hvor vi lager mat, leker, utforsker og sover i soveposer. Dette gir barna rom til å bruke fantasien på en helt ny måte.

I tillegg til fokuset på å bruke skogsområdet rundt barnehagen, legger vi opp til at barna skal lære om miljø og bærekraft. Vi planter og sanker i grønnsakshagen og fra frukttrærne våre, plukker plast i naturen, planter blomster til biene, gjenbruker ting vi har fra før, og lærer barna om kildesortering - blant annet. 

Avdelinger
Barnehagen består av fire avdelinger, hvor barna blir delt inn i mindre grupper basert på alder. Disse gruppene blir fulgt opp av faste pedagoger gjennom dagen. Det er totalt plass til 87 barn hos oss.

 • "Saturn" er en avdeling med 24 barn i alderen 0-6 år
 • "Pluto" er en avdeling med 24 barn i alderen 0-6 år
 • "Jupiter" er en avdeling med 24 barn i alderen 0-6år
 • "Mars" er en avdeling med 15 barn i alderen 0-3 år

Mål og verdier
Vi følger Sammen barnehagenes felles mål og verdier. I tillegg har vi egne satsningsområder som vi vektlegger og en egen årsplan. Som en Sammen barnehage benytter vi også veiledningsmetoden Marte Meo i arbeidet med å sikre kvalitet i relasjonen barn-voksen og for å støtte barnas utvikling.

Satsningsområder

 • Kunst
 • Relasjonsarbeid
 • Hverdagsmestring
 • Naturen som lekeplass og læringsarena

Ikke bare for studenter
Alle kan søke barnehageplass hos Sammen sine barnehager. I Sammen sine vedtekter kan man lese mer om blant annet opptakskrav og opptaksperiode.

For studentforeldre tilbyr Bortigard Barnehage ekstra tilrettelegging i form av eksempelvis eksamensgaranti, gratis utlån av barnehagens lokaler og fleksible åpningstider for studenter som trenger tilpasning til i forbindelse med studieplanen sin.

Dette er vi ekstra stolte av:

 • Enkel kommunikasjon og bildedeling med foreldre via appen Mykid
 • Kreativitet og kunst med mangfold
 • Nærheten til naturen, og mulighetene dette gir oss
 • Vi er en miljøfyrtårnbarnehage
 • Vi scorer i toppsjiktet i Foreldreundersøkelsen (2020: 4,7 av 5)
 • Mangfoldige og engasjerte ansatte med høy andel menn

bortigard fasade vinter