Om oss

Beliggenhet
Vår beliggenhet i naturen gjør at vi kan tilrettelegge for mye lek og læring i uterommet. Vi har en unik naturlekeplass med gode muligheter for bevegelseslek og undring over naturens mangfold. Vi har grillhytte og gapahuk med bålgruver, slik at vi kan gi barna gode opplevelser med uteliv i all slags vær.

Avdelinger
Vi har fire avdelinger i barnehagen vår. Barna deles inn i mindre aldersinndelte grupper, som blir fulgt opp av faste pedagoger gjennom dagen.

  • "Saturn" er en avdeling med 24 barn i alderen 0-6 år
  • "Pluto" er en avdeling med 24 barn i alderen 0-6 år
  • "Jupiter" er en avdeling med 24 barn i alderen 0-6år
  • "Mars" er en avdeling med 15 barn i alderen 0-3 år

Kontakt våre avdelinger
Mars: 476 85 633

Jupiter: 476 81 402

Saturn: 476 85 492

Pluto: 476 89 482

Mål og verdier
Vi følger Sammen barnehagenes felles mål og verdier. I tillegg har vi egne satsningsområder som vi vektlegger og en egen årsplan. Som en Sammen barnehage benytter vi også veiledningsmetoden Marte Meo i arbeidet med å sikre kvalitet i relasjonen barn-voksen og for å støtte barnas utvikling. 

Studentfordeler
Som en Sammen barnehage ønsker vi å legge til rette for deg som student. Vi har blant annet eksamensgaranti, gratis utlån av barnehagens lokaler og fleksible åpningstider for studenter som trenger tilpasning til studieprogramtider.

Våre vedtekter

 

Hvorfor velge oss?

Studentrettede tiltak

 

Vi har eksamensgaranti og
sørger for barnepass om barnet ditt blir sykt, slik at du kan ta eksamen. I tillegg har vi fleksible åpningstider.

Kompetente ansatte

 

Vi har høy pedagogisk kvalitet og engasjerte ansatte. Vi har Marte Meo-terapeuter i alle våre barnehager som veileder personalet til å styrke samspillet med barna. 

Høy brukertilfredshet 

 

Vi har høy brukertilfredshet. Sammen Barnehager scorer i toppsjiktet hvert år og vi jobber aktivt med funnene i brukerundersøkelsen for å utvikle kvaliteten i våre barnehager.