Dette vektlegger vi

Gjennom årene har vi spisset vår kunnskap og kompetanse innen kunst, natur og miljø. Vi har tidligere deltatt flere år i Den Kulturelle Bæremeisen, nå er vi med i et kulturelt utviklings- og forskningsprosjekt med europeisk dimensjon, Cultural Children of Europe. Vi har i samarbeid med en rekke kunstnere, og gjennom utvikling av egne kunstprosjekter, tilegnet oss mye kunnskap om hvordan tilrettelegge for gode kunstmøter for barn. I dag har vi ansatt vår egen kunstneriske leder med utdannelse fra kunsthøyskolen i Bergen.

Gjennom ulike natur - og lekeprosjekter har vi tilegnet oss verdifull erfaring i forhold til risikofylt lek. Vår viktigste inspirasjonskilde på dette området er Ellen Beate Hansen Sandseter, professor ved Seksjon for fysisk aktivitet og helse, Dronning Mauds Minne. Hun tar tydelig til ordet for å vektlegge betydningen av barns rett til fri lek, utelek og lek hvor barn utforsker sine egne og omgivelsenes grenser og muligheter.

Våre tanker rundt naturen er inspirert av Arne Næss, professor i filosofi og Dypøkologiens far. Arne Næss var et menneske med dyp kjærlighet til naturen. Fremtidens tanker må være naturlojale, sa Arne Næss. I Bortigard vektlegger vi miljøfremmende handlinger som skaper gode holdninger hos barna.

Ta ellers en titt på vår årsplan for å lese mer om våre satsningsområder.