Dette vektlegger vi

Gjennom årene har vi tilegnet oss høy kompetanse innen arbeid med kunst, natur og miljø. Vi har tidligere deltatt flere år i Den Kulturelle Bæremeisen, og vi har vært med i et kulturelt utviklings- og forskningsprosjekt med europeisk dimensjon, Cultural Children of Europe. I samarbeid med en rekke kunstnere, og gjennom utvikling av egne kunstprosjekter, har vi fått bred erfaring med hvordan tilrettelegge for gode kunstmøter med barn. I 2017 vant vi Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur.

Gjennom ulike natur - og lekeprosjekter har vi tilegnet oss verdifull erfaring i forhold til risikofylt lek. Vår viktigste inspirasjonskilde på dette området er Ellen Beate Hansen Sandseter, professor ved Seksjon for fysisk aktivitet og helse, Dronning Mauds Minne. Hun tar tydelig til ordet for å vektlegge betydningen av barns rett til fri lek, utelek og lek hvor barn utforsker sine egne og omgivelsenes grenser og muligheter.

Våre tanker rundt naturen er inspirert av Arne Næss, professor i filosofi og Dypøkologiens far. Arne Næss var et menneske med dyp kjærlighet til naturen. Fremtidens tanker må være naturlojale, sa Arne Næss. I Bortigard vektlegger vi miljøfremmende handlinger som skaper gode holdninger hos barna.

Ta ellers en titt på vår årsplan for å lese mer om våre satsningsområder.