Bortigard

Studentbyen Nattland
Barnehage med fire avdelinger ved Nattland studentby. Stor naturlekeplass med herlig utsikt.

Får du barnehageplass hos oss har du førsterett på bolig i Nattland studentboliger. Bor du i Nattland studentboliger har du førsterett på barnehageplass i Bortigard, Nerigard eller Oppigard.  

476 81 427
bortigard.barnehage@sammen.no

 Nattland Studentboliger 148, 5082 Bergen

Åpent 07.00 - 17.00 

Styrer: Sissel Mongstad