Dette vektlegger vi

Vi har fokus på språk og ønsker å styrke barnas evne til å uttrykke seg muntlig. Dette gjør vi gjennom å leke med språket, lese bøker, synge, lytte til lyder og rytmer i språket, og bruke rim og regler i hverdagen.

Vi jobber mot et mål om at alle barna i barnehagen skal ha en venn og oppleve gode vennskapsrelasjoner. Opplevelsen av at "noen venter på meg, for vi skal..." er en forutsetning for trygghet, glede og trivsel.

Vi er en "Fiskesprell-barnehage", og har fokus på sunt og variert kosthold.

Vi har et sterkt fokus på barnegruppen, samtidig som det enkelte barn blir sett og hørt. Vi vektlegger humor og glede gjennom en uhøytidelig barnehagehverdag.

Ta ellers en titt på vår årsplan for å lese mer om våre satsningsområder.