Vi har barnet i fokus - i Blokksberg barnehage

Leter du etter en barnehageplass der du kan være trygg på at barnet ditt blir sett og fulgt opp på sitt utviklingsnivå - hver dag, har vi barnehageplassen for deg.

VENNSKAP - OMSORG - BOBLENDE GLEDE

Ved skogen like bak NHH ligger det en liten perle av en barnehage. Her går det rundt 50 små og store barn, og fra august har vi plass til enda flere. I Blokksberg barnehage er det høy pedagogisk kvalitet og engasjerte ansatte. 

Primærkontakt: Alle barn får en primærkontakt når de starter i Blokksberg. Primærkontakten har ansvar for å ta i mot barn og foreldre i oppstarten. På den måten slipper barnet og foreldrene å forholde seg til mange voksne i starten. 

Barnehagens verdigrunnlag: 

  • Vi skal bidra til at barn utvikler sin identitet basert på en god selvfølelse.
  • Vi bidrar til at barna blir selvstendige, initiativrike og i stand til å foreta egne valg og medvirke til egen hverdag.
  • Vi bidrar til at barnet skal kunne kjenne, forstå og gi uttrykk for sine følelser.  
  • Vi bidrar til at barn blir trygge nok til å hevde sin mening og gir plass til andres initiativ og reaksjoner i et samspill.

Det er viktig at personalet i barnehagen viser omsorg, er lydhøre, tar barna på alvor, er lekekloke, deltar i lek, er tydelige og ser enkeltbarnet. 

Om barnehagen: Barnehagen har åpent fra kl 07.00-17.00. Vi har gratis utlån av barnehagen i helger og på ettermiddager, og for de som er studenter har vi eksamensgaranti. Barna får frokost, lunsj og ettermiddagsmåltid med frukt hver dag. 

SØK BARNEHAGEPLASS HER