Blokksberg

Øyjordsveien 11
Liten barnehage med to avdelinger i nærheten av NHH og BAS. Uteområde med flott naturlekeplass for motorisk og sanselig utfoldelse.

Tlf: 91 00 78 77

blokksberg.barnehage@sammen.no

Øyjordsvegen 11, 5038 Bergen

Åpent 07.00 - 17.00 

Styrer: Mette Christine Presttun