Barnehagepriser

Hva koster det å ha barn i en privat barnehage?

Pris per måned
Sammen sine barnehager forholder seg til maksprisen som er fastsatt av Stortinget. Denne justeres regelmessig. Fra 1. januar 2023 er prisen satt til 3.000,- per måned.

Det betales for elleve måneder per år, juli er en betalingsfri måned.

Kostpenger
Hver enkelt barnehage har egne rutiner for matservering og fastsetter en månedssum i samarbeid med Samarbeidsutvalget (som består av 50/50 foreldre og ansatte). Kostpengene i barnehagene varierer fra 100 kroner til 450 kroner i måneden - basert på om alle måltider serveres av barnehagen, eller om det kun serveres melk.

Søskenmoderasjon
Hvis du har flere barn i barnehager gis det rabatterte priser:

  • Første barnet som starter i barnehage får 0% rabatt
  • Andre barnet som starter i barnehage får 30% rabatt
  • Tredje og fjerde barnet som starter i barnehage får 50% rabatt

Studentfordeler
Som studentbarnehage tilbyr vi flere fordeler til studentforeldre som har barn i våre barnehager. Barna til studentforeldre har fortrinnsrett på plass i barnehagene våre. Går barna allerede i våre barnehager får studentforeldre også fortrinnsrett hos Sammen sine familieboliger. I tillegg får studentforeldre låne barnehagelokalet gratis, og vi gir eksamensgaranti til alle studentforeldre i barnehagene. Det vil si at studentforeldre kan ta eksamen - selv om barnet blir sykt.

sammen leke 5791.jpg