Sammen Barnehager

Sammen driver åtte private barnehager i Bergensområdet, blant annet på Fantoft, på Nattland og i sentrum. Vi har erfarne og dedikerte ansatte og høy brukertilfredshet. Vi tilrettelegger ekstra for studenter, med blant annet eksamensgaranti. Vi har løpende opptak gjennom året, og ikke-studenter kan også søke om plass.

Søknadsfrist 

Frist for å søke barnehageplass er 1. mars men vi har løpende opptak hele året, også for deg som ikke er student. Du søker via Bergen kommune sine nettsider.

Hvorfor velge oss?

Studentrettede tiltak

 

Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for foreldre å studere, og tilrettelegger derfor ekstra for studentforeldre. Det finnes flere fordeler som kun gjelder for studenter. 

Kompetente ansatte

 

Vi har høy pedagogisk kvalitet og engasjerte ansatte. Vi har Marte Meo-terapeuter i alle våre barnehager som veileder personalet til å styrke samspillet med barna.

Høy brukertilfredshet 

 

Vi har høy brukertilfredshet. Sammen Barnehager scorer i toppsjiktet hvert år og vi jobber aktivt med funnene i brukerundersøkelsen for å utvikle kvaliteten i våre barnehager.