Sammen sitt psykiske helsetilbud


Trenger du noen å snakke med?

Vi følger opp vansker knyttet til studier, personlige problemer du ønsker å snakke med noen om eller psykiske helseplager du ønsker behandling for. Tilbud gis digitalt og er gratis for studenter som har betalt semesteravgift til Sammen.

Vil du vite mer?

Orienter deg nærmere i de ulike tilbudene og vurder hva som kan gi deg god hjelp.

Studenttelefon

Trenger du noen å snakke med?
Mental Helse har mellom 1700 - 0700 alle dager et eget telefontilbud til studenter. 
For mer informasjon, se 
Studenttelefonen - Mental Helse

Timeavtale hos rådgiver, samtaleterapeut eller psykolog?

Rådgivning

Dette er et tilbud til studenter som ønsker råd og veiledning i forhold til studiemestring, stressmestring, lav motivasjon, utsettelsesatferd og andre studierelaterte tema. Du kan her også få avklaringer rundt studentøkonomi, informasjon om tilretteleggingsmuligheter mm. Spørsmål rundt poenggrenser, opptak, utveksling og lignende skal adresseres til studiested. Tilgjengelige timer oppdateres daglig. NB! Skriv i merknad/kommentar at du ønsker digital time. 

Behandling

Dette er et tilbud til studenter som har psykiske helseplager som påvirker hverdagen på en negativ måte. Engstelse, nedstemthet, relasjonsproblemer, livskriser, avhengighet og selvbildeproblematikk er noe av det psykologer og samtaleterapeuter følger opp. Tilbudet er av kort varighet.

Sammen Psykisk Helse tilbyr ikke akutt psykisk helsehjelp. Ta kontakt med din lokale legevakt eller Livskrisehjelpen for dette.


 Alle våre tilbud er gratis for studenter som har betalt semesteravgift til Sammen.

SAMMEN_PH_GRUPPE_02-2.jpg