Søk midler fra Trivselsfondet

Ønsker du å dra i gang noe sosialt for dine medstudenter? Da er det gode sjanser for å få dekket deler av kostnadene fra vårt Trivselsfond!

På denne siden vil du finne følgende info:

 1. Hva Trivselsfondet er
 2. Hvordan du kan søke
 3. Hvor mye Trivselsfondet kan støtte
 4. Info til enkeltpersoner som skal eller har søkt om støtte
 5. Info til studentorganisasjoner som skal eller har søkt om støtte
 6. Hva som vektlegges ved tildelingen
 7. Hva Trivselsfondet ikke støtter
 8. Behandlingstid og søknadsfrister
 9. Kontaktinfo ved spørsmål
 10. Viktige lenker

--

1. Hva er Trivselsfondet?

Trivselsfondet 2022 ønsker å støtte aktiviteter som tilrettelegger for at nye vennskap skapes.

Både enkeltpersoner og studentorganisasjoner kan søke om støtte, men kravene varierer litt avhengig av om du er en gruppe eller individ. Studentorganisasjoner må ha organisasjonsnummer for å kunne søke som en organisasjon.

Behandlingstiden på søknader vil være på ca 3 uker, og det er ikke mulig å søke om støtte til aktivitet som allerede har blitt gjennomført.  For tiltak som skal gjennomføres om 1-3 uker kan dere sende en e-post til Julie.Eikeland@sammen.no for å forhøre dere om muligheten til raskere søknadsbehandling.

1. Hvordan søke?

 1. Finn ut om du skal søke som enkeltperson eller som studentorganisasjon og les igjennom informasjonen som er relevant for deg lenger ned på siden
 2. Søker du om et lavterskel tiltak: så må du lage et budsjett for tiltaket. Deretter kan du gå rett til skjemaet her.
 3. Søker du om støtte til et større arrangement: så må du skrive en søknadstekst og forberede et budsjett for arrangementet. Deretter kan du gå til søknadsskjemaet her.
 4. Søker du om støtte til kjøp av utstyr: så må du finne ut hvor mye utstyret koster. Forbered et budsjett og lim gjerne inn lenker til nettsteder med priser. Dere må også skrive en begrunnelse på hvorfor dere trenger dette utstyret, og hvordan dette vil forbedre, utvikle eller øke aktiviteten i gruppen. Søknadskjemaet finner du her.
 5. Har du noen spørsmål til søknadsprosessen? Send en mail til julie.eikeland@sammen.no for å avtale et veiledningsmøte. 

3. Hvor mye kan Trivselsfondet støtte?

 • Trivselsfondet støtter totalt maks kr 150 per deltaker per døgn for arrangementer/tiltak.  
 • For aktiviteter som krever billett eller kjøper en tjeneste (eksempelvis paintball, gocart, høyt og lavt, kino, teater, RIB-tur), så dekker vi inntil kr 100 per person for billetten.
 • Dersom dere ønsker å kjøpe inn mat så dekker vi inntil kr 70 per person/døgn for denne posten.
 • Dersom dere søker om støtte til å både gjøre en aktivitet, og å kjøpe inn mat, så vil dere maksimalt få utbetalt kr 150 per person/pr døgn.

For større arrangementer og innkjøp av utstyr så tar vi individuelle vurderinger, men vi oppfordrer søkere til å være kostnadsbeviste og vise dette i søknaden.

4. Til deg som søkes som enkeltperson:

Er du en student som har lyst til å skape aktivitet for andre studenter? Herlig, da vil vi gjerne støtte deg!

Du kan søke til Sammen sitt trivselsfond for aktiviteter. Dette kan være grilling i en park, quiz med klassen, leie av skøyter, eller noe helt annet! Det viktige er at det skaper aktivitet, og at dere inviterer med noen dere ikke kjenner så godt. Vi kommer ikke til å støtte grupper der alle kjenner hverandre godt fra før, så bruk denne muligheten til å inkludere noen nye!

Trivselsfondet ønsker å støtte lavterskel, kreative aktiviteter. Hvor mye dere får i støtte avhenger av hva dere ønsker å gjøre, og hvor i tråd det er med fondet sitt overordnede mål om å skape nye vennskap. Så dersom dere ønsker å dra på ting som paintball eller RiB-safari må dere være forberedt på å dekke mesteparten selv. Dersom dere derimot planlegger en Quiz for kullet og ønsker å kjøpe inn pizza, så tar vi gjerne en større del av regninga.

Dersom dere ønsker å arrangere et større, åpent, arrangement, for eksempel en fest for hele kullet, en liten festival, eller noe helt annet, så leser vi også gjerne søknaden deres. Jo større arrangementet er, jo mer utfyllende forventer vi at søknaden deres er. Vi forventer at dere vedlegger et søknadsbrev/prosjektbeskrivelse samt budsjett i søknadsskjemaet.

Rapporteringskrav for enkeltpersoner:

Rapporteringskravene er litt strengere når dere søker som enkeltpersoner, og det kreves at alle må sende inn en rapport med blant annet kvitteringer og bilder fra arrangementet, samt returnere eventuelt overskudd senest 14 dager etter gjennomført arrangement. Dersom dette ikke gjøres, kan Sammen kreve hele tildelingssummen tilbake. 

Rapporteringsskjema finner dere her.

 

5. Til deg som søker som studentorganisasjon: 

Sammen elsker studentorganisasjoner, og vi vil gjerne støtte dere i å gi et enda bedra tilbud til studentene på Vestlandet! Dersom dere ønsker å arrangere lavterskel aktivitet, et større arrangement, eller trenger støtte til innkjøp av utstyr så må dere sende inn en søknad til trivselsfondet! Dere trenger organisasjonsnummer for å kunne søke som en studentorganisasjon.

Rapporteringskrav for studentorganisasjoner:

Studentorganisasjoner som søker med organisasjonsnummer må også bruke midlene i tråd ved vedtaket. Organisasjoner trenger ikke å sende inn rapport etter arrangementet, men må kunne vise til bilde av kvitteringer for kjøp ved kontroll. Sammen vil gjennomføre stikkprøver av kvitteringer, så dere må derfor lagre bilde av dette frem til 31.juni 2022.

6. Hva blir vektlagt ved tildelingen?
Vurderingen om hvilke tiltak som får innvilget støtte vil være skjønnsmessig, og søknadene vil bli vurdert etter følgende kriterier:

 • Om tiltaket skaper aktivitet og vennskap blant studentene.
 • Om tiltaket er rettet mot, og er åpent for, store deler av studentmassen.
 • Kvaliteten på tiltaket.
 • Om tiltaket vil bli gjennomført i tråd med gjeldende smittevernsregler.
 • Ved større arrangement: at det finnes en plan for markedsføring av tiltaket.

Søknaden vil bli vurdert helhetlig og i tråd med formålet. Det er ikke et krav at alle kriteriene er innfridd, men i en prioriteringssituasjon vil det bli lagt vekt på hvor mange kriterier tiltaket innfrir. Hvert enkelt tiltak trenger ikke treffe en majoritet av studentmassen, men i totalvurderingen vektlegges det at pengene treffer studentmassen bredt. Det vektlegges positivt dersom et tiltak viser at de har forsøkt å redusere kostnader knyttet til initiativet, eksempelvis ved å velge det rimeligste alternativet.

Vi vil oppfordre til å søke raskt – og gjerne søke om mer støtte til flere lignende tiltak senere, om det første blir vellykket.

7. Hva støtter ikke trivselsfondet?

 • Tiltak under fadderuka
 • Tiltak i sommerferien
 • Innkjøp av alkoholholdige drikkevarer.
 • Generell driftsstøtte for en organisasjon.
 • Generelle innkjøp eller investeringer til enkeltpersoner. Studentorganisasjoner kan få støtte til slike innkjøp.
 • Turer til utlandet. 

Det skal søkes om midler til konkrete enkelttiltak. Om du eller organisasjonen din ønsker å gjennomføre flere forskjellige tiltak, må dette søkes om i individuelle søknader.

8. Behandlingstid og søknadsfrist
Det er foreløpig ikke satt noen søknadsfrist for Trivselsfondet. Søknadene vil bli behandlet fortløpende gjennom semesteret, og behandlingstiden vil være 1-3 uker. Det er kun mulig å søke om støtte til aktiviteter/tiltak som skal gjennomføres i løpet av vårsemesteret 2022. For større arrangementer/innkjøp vil det også være mulig å søke til høstsemesteret. Spesifiser i så fall dette i søknadsteksten. 

Dersom dere søker om støtte til et arrangement som skal gjennomføres om kortere tid enn forventet behandlingstid, kan dere sende en e-post til Julie.eikeland@sammen.no etter at søknaden er sendt inn for å spørre om fremskyndet søknadsbehandling. 

9. Har du spørsmål?
Ta kontakt med prosjektmedarbeider Julie Eikeland på julie.eikeland@sammen.no

Sammen Studentliv kan også bistå med hjelp/veiledning enten for digitale arrangement og tekniske løsninger eller veiledning om smittevern på fysiske arrangement.

10. Viktige lenker: